Úvod

POLISEPT® VET
WOUND IRRIGATION

Izotonický roztok pro zvlhčování všech typů ran a přípravu ložiska rány k další léčbě.

Polisept® Vet Wound Irrigation je novodobý preparát využívaný při péči a podpoře léčby ran u zvířat.

Polisept® Vet Wound Irrigation obsahuje dvě synergicky účinné látky suspendované v Ringerově roztoku:

 • Polyhexanid biguanid: antibakteriální látka s širokým antimikrobiálním spektrem
 • Betain (tenzid): jemná povrchově aktivní látka účinně odstraňující mechanické nečistoty a biologické kontaminanty, včetně bakteriálního biofilmu.

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍVLASTNOSTI KOMPATIBILNOST SE SCHÉMATEM “TIME”

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍ

Polisept® Vet Wound Irrigation se používá na podporu při léčbě:

 • Operačních ran
 • Akutních ran infikovaných i sterilních (včetně diverticulů)
 • Chronických ran (proleženin, vředů) včetně infikovaných
 • Lokálních popálenin I. a II. stupně
 • Proleženin, abscesů a vředů

a v rámci:

 • Intraoperační ochrany rány
 • Odstranění suchých obvazů

 

ZPŮSOB POUŽITÍ:

 

1

Přímá aplikace na ránu, zvlhčení rány.
Rána může být proplachovaná tekutinou přímo z tuby (obr. 1) nebo pomocí injekční stříkačky s kanylou nebo vhodnou jehlou. V případě hryzných a tržných ran nebo při výskytu diverticulů je třeba zajistit odtok tekutiny. Tekutina se neaplikuje na ránu pod vysokým tlakem. Obzvláště v případě ošetřování chronických ran se doporučuje přizpůsobit teplotu tekutiny fyziologické teplotě těla (neaplikovat studenou tekutinu přímo po vyjmutí z chladničky). Při dalším ošetření rány, tzn. před použitím dalších preparátů, je třeba ránu osušit např. sterilní gázou.

 

 

2

Používání mokrých obkladů.
Tekutinou navlhčený obklad je třeba přiložit na ránu, jemně přitlačit a ponechat kolem 10–15 min. Takový obklad se připravuje navlhčením obkladu nebo sterilní gázy v poměru 10 ml tekutiny na 10×10 cm2 gázy/obkladu (obr. 2, 2a). Tato metoda se doporučuje obzvláště v případě ošetřování chronických, infikovaných ran pro efektivnější odstranění bakteriálního biofilmu. Stejným způsobem může být připraven obvaz, který je třeba měnit v závislosti na charakteru rány.

 

 

 

3

Přetírání ran.
Mrtvé tkáně, mechanické a biologické nečistoty lze odstranit jemně potírajíc povrch rány gázou nebo obkladem navlhčeným tekutinou (obr. 3).

 

 

 

4

Odstranění suchých obvazů.
Přilepený suchý obvaz je třeba intenzivně navlhčit ohřátou tekutinou (obr. 4) a počkat do momentu, kdy ho bude možné jemně odstranit takovým způsobem, aby nedošlo k poškození rány. Po odstranění obvazu lze překrýt ránu navlhčeným obkladem (obr. 4a) a ponechat obklad na ráně 10–15 minut za účelem lepšího očištění rány od případných organických zbytků.

 

VLASTNOSTI

POLISEPT® VET WOUND IRRIGATION:

1

Účinně odstraňuje mechanické a biologické nečistoty.

2

Důkladně proniká a čistí diverticuly ran (u hryzných a tržných ran).

3

Účinně odstraňuje vytvořený bakteriální biofilm.

4

Účinně brání tvorbě nového bakteriálního biofilmu.

5

Eliminuje a snižuje riziko šíření infekce vyvolané transmisí mikroorganismů z rány do okolních tkání.

 

 

 

6

Vykazuje vynikající toleranci tkáně (velmi nízká buněčná toxicita, je hypoalergický).

7

Urychluje hojení ran, má široký rozsah použití („TIME“, lavaseptika).

8

Dokonale zapadá do schématu „TIME“ při léčbě ran.

9

Umožňuje efektivní a neinvazivní odstranění obvazů.

 

 

 

 

Unikátní vlastnosti Polisept® Vet Wound Irrigation jsou výsledkem synergického působení dvou hlavních aktivních látek – antibakteriálního činidla a tenzidu, obsažených v Ringerově roztoku.

 

 


Antibakteriální činidlo polyhexanid

 • Široké antimikrobiální spektrum:
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes,včetně vysoké účinnosti proti MRSA (methicillin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus).
 • Antimykotická aktivita: Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes a další.
 • Nezpůsobuje vznik antimikrobiální rezistence.
 • Protizánětlivé vlastnosti.
 • Velmi příznivý biokompatibilní index B>1 (vysoká antimikrobiální aktivita a nízká cytotoxicita).
 • Hypoalergenní (index 1:10 000).

 

Systém působení polyhexanidu

Polyhexanid se vyznačuje afinitou k buněčným membránám mikroorganismů. V reakci s bílkovinami buněčných membrán neutralizuje jejich imunitní systém a proniká do bakteriální buňky. Následně se spojuje s bílkovinami plazmatických membrán, což vede k úbytku iontů Mg a Ca, v důsledku čehož dochází k narušení celistvosti plazmatických membrán bakteriální buňky. V této etapě působení polyhexanidu nastupuje nevratný proces, přičemž dochází k zániku bakteriální buňky v důsledku zániku důležitých krevních elementů.

V souvislosti se svým širokým spektrem působnosti a specifickými vlastnostmi je polyhexanid doporučován jako prostředek při ošetřování těžko se hojících chronických ran.

 


 

 

Betain (tenzid)

 • Mírně povrchově aktivní látka.
 • Účinně odstraňuje biologické znečištění, včetně bakteriálního biofilmu.
 • Účinně odstraňuje mechanické nečistoty z okolí rány.
 • Vykazuje vysokou toleranci tkáně.
 • Nevysušuje kůži ani sliznice.

 

Systém působení tenzidu betain

Betain je mírně povrchově aktivní látka, velmi efektivní při hydrataci rány.
Systém působení betainu spočívá ve snížení povrchového napětí tekuté fáze, což vede k oddělování organických substancí (mikroorganismů, odumřelých tkání) a anorganických substancí od podloží. Zároveň brání opětovnému spojování oddělených elementů do agregátů nebo opětovnému přichycení mikroorganismů k podloží rány. V důsledku toho efektivně ovlivňuje vyplavování všech nečistot z rány. Zvláštní vlastností betainu je schopnost narušení celistvosti bakteriálního biofilmu v ráně a v důsledku toho jsou vystaveny mikroorganismy např. působení antibiotik. Bakteriální biofilm tvoří významnou překážku při hojení chronických ran (byl identifikovaný u více než 60 % chronických ran) a také u akutních ran v prvních hodinách léčby.

 


 

 

Ringerův roztok

 • Velmi dobře snášen tkání, je mnohem lepší než fyziologický solný roztok.

 

 

 • Vzhledem k jeho iso-osmotickým vlastnostem a elektrolytovému složení aplikace Ringerova roztoku brání dráždění rány a otoku kůže v okolí rány.

 


 

 

 

 

KOMPATIBILNOST SE SCHÉMATEM TIME

Tekutý Polisept® Vet Wound Irrigation je preparát vyznačující se skvělými výsledky v ošetřování ran v rámci režimu TIME. Může být aplikován ve všech fázích léčby podle schématu TIME, nejčastěji se využívá v bodech T a I.

Sehrává významnou roli jako lavaseptikum, při zvlhčování ran v rámci protokolu BBWC schématu TIME.

 

 

 

 

 

POLISEPT® VET
WOUND GEL

Aktivní obvaz ve formě hydro-koloidního gelu ke zlepšení hojení všech druhů ran.

Polisept® Vet Wound Gel jenovodobý preparát používaný k ošetřování a podpoře léčby ran u zvířat.

Polisept® Vet Wound Gel obsahuje dvě synergicky účinné látky ve formě hydro-koloidního gelu:

 • Polyhexanid biguanid (PHMB): látka s širokým antimikrobiálním spektrem.
 • Betain (tenzid): jemná povrchově aktivní látka účinně odstraňující mechanické nečistoty a biologické kontaminanty, včetně bakteriálního biofilmu.

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍVLASTNOSTI KOMPATIBILNOST SE SCHÉMATEM “Time”

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍ

Polisept® Vet Wound Gel se používá na podporu léčby:

 • Operačních ran
 • Akutních ran infikovaných a sterilních
 • Chronických ran (proleženin, vředů různého původu)
 • Ran se suchou nebo epidermální nekrózou
 • Povrchových a hlubokých ran (tržných nebo způsobených pokousáním, včetně diverticulů)
 • Popálenin I. a II. stupně

 

ZPŮSOB POUŽITÍ:

 

 

1

Před aplikací gelu se doporučuje důkladné očištění a dekontaminace rány pomocí roztoku pro zvlhčování ran Polisept® Vet Wound Irrigation (v závislosti na druhu a stavu rány – obr. 1) nebo, pokud je to nutné, operační ošetření rány.
Odstranění mechanických a biologických nečistot a dekontaminace rány, spolu s odstraněním bakteriálního biofilmu, vytvoří podmínky vhodné pro další léčení. Při promývání rány je nutné zajistit odtok tekutiny. Gel se aplikuje na osušené rány. V případě silné infekce je nutné použít vhodný antiseptický přípravek.

 

 

2

Aplikace gelu
Gel vymačkáme z tuby a naneseme tenkou vrstvu (3–5 mm) přímo na ránu (obr. 2).
Gel můžeme na ránu nanést také pomocí sterilní špachtle (obr. 3a, 3b). V případě hlubokých ran vyplníme gelem 2/3 hloubky rány tak, aby gel nepřesahoval povrch kůže při okrajích rány.
Ránu přikryjeme sekundárním obvazem (v případě každodenní aplikace gelu na ránu nemusí být použit sekundární obvaz, ale je nutné zajistit ránu před olizováním ze strany zvířete).

 

 

 

 

 

3

Sekundární obvazy
Mohou být používány různé druhy sekundárních obvazů.
Gázy, obklady a jiné snadno vstřebávající obvazové materiály je nutné také nasytit preparátem (obr. 4).

 

 

 

 

 

4

Změna obvazu
To, jak často měníme obvaz, záleží na způsobu ošetřování, charakteru a stavu rány. Gel může být aplikován každý den (obr. 5) nebo ponechán v ráně, max. do 3 dnů. Při výměně obvazu je nutné zbytky gelu opatrně přemýt (abychom nepoškodili ránu) roztokem pro zvlhčování ran Polisept® Vet Wound Gel (obr. 5, 6, 6a) v závislosti na stavu rány.

 

VLASTNOSTI

POLISEPT® VET WOUND GEL:

1

Urychluje a zjednodušuje proces hojení ran.

2

Poskytuje optimální rovnováhu vody v ráně.

3

Odstraňuje biologické nečistoty (produkty metabolismu, toxiny, atd.).

4

Chrání ránu před vnější infekcí a zároveň zajišťuje optimální výměnu plynů.

 

 

5

Brání tvorbě bakteriálního biofilmu.

6

Urychluje proces angiogeneze v ráně.

7

Dokonale zapadá do schématu „TIME“ v průběhu léčby ran.

 

 

POLISEPT® VET WOUND GEL:

 • Efektivně zvlhčuje ránu a reguluje výměnu vody a plynů v ráně.
 • Adsorbuje transudát z rány.
 • Účinně odstraňuje neorganické, mechanické a organické nečistoty, odumřelé tkáně, fibrinová vlákna, krevní sraženiny.

Unikátní vlastnosti Polisept® Vet Wound Gel vyplývají ze synergického působení hlavních účinných látek, antibakteriální látky a tenzidu, obsažených v hydro-koloidním gelu.

 

 

 

 

 


Antibakteriální činidlo polyhexanid

 • Široké antimikrobiální spektrum:
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes včetně vysoké účinnosti proti MRSA (methicillin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus).
 • Antimykotická aktivita: Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytesa další.
 • Nezpůsobuje vznik antimikrobiální rezistence.
 • Protizánětlivé vlastnosti.
 • Velmi příznivý biokompatibilní index B>1 (vysoká antimikrobiální aktivita a nízká cytotoxicita).
 • Hypoalergenní (index 1:10 000).

 

Systém působení polyhexanidu

Polyhexanid se vyznačuje afinitou k buněčným membránám mikroorganismů. V reakci s bílkovinami buněčných membrán neutralizuje jejich imunitní systém a proniká do bakteriální buňky. Následně se spojuje s bílkovinami plazmatických membrán, což vede k úbytku iontů Mg a Ca, v důsledku čehož dochází k narušení celistvosti plazmatických membrán bakteriální buňky. V této etapě působení polyhexanidu nastupuje nevratný proces, přičemž dochází k zániku bakteriální buňky v důsledku zániku důležitých krevních elementů.

V souvislosti se svým širokým spektrem působnosti a specifickými vlastnostmi je polyhexanid doporučován jako prostředek při ošetřování těžko se hojících chronických ran.

 


 

 

Betain (tenzid)

 • Mírně povrchově aktivní látka.
 • Účinně odstraňuje biologické znečištění, včetně bakteriálního biofilmu.
 • Účinně odstraňuje mechanické nečistoty z okolí rány.
 • Vykazuje vysokou toleranci tkáně.
 • Nevysušuje kůži ani sliznice.

 

Betain je mírně povrchově aktivní látka, velmi efektivní při hydrataci rány. Systém působení betainu spočívá ve snížení povrchového napětí tekuté fáze, což vede k oddělování organických substancí (mikroorganismů, odumřelých tkání) a anorganických substancí od podloží. Zároveň brání opětovnému spojování oddělených elementů do agregátů nebo opětovnému přichycení mikroorganismů k podloží rány. V důsledku toho efektivně ovlivňuje vyplavování všech nečistot z rány. Zvláštní vlastností betainu je schopnost narušení celistvosti bakteriálního biofilmu v ráně a v důsledku toho jsou vystaveny mikroorganismy např. působení antibiotik. Bakteriální biofilm tvoří významnou překážku při hojení chronických ran (byl identifikovaný u více než 60 % chronických ran) a také u akutních ran v prvních hodinách léčby.

 


 

 

Hydro-koloidní gel
Zajišťuje ráně optimální vlhkostní podmínky – udržuje optimální vlhkost v ráně.

 

 • Hydratuje příliš suché rány.
 • Odstraňuje přebytečný sekret v příliš vlhkých ranách.

 

 

 • Chrání ránu vytvářejíc antibakteriální bariéru.
 • Vykazuje vysokou toleranci tkáně.

 

 

 

 

KOMPATIBILNOST SE SCHÉMATEM TIME

Polisept® Vet Wound Gel je preparát vyznačující se skvělými výsledky v ošetřování ran, splňující požadavky uvedené v bodech M a E schématu TIME

 

 

 

 

POLISEPT® VET
SPRAY

je antiseptický přípravek na ošetření ran, sliznic nebo poškozené kůže.

Polisept® Vet Spray je přípravek určený pro zvířata.

Indikace a způsob použití Vlastnosti

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍ

Polisept® Vet Spray je antiseptický přípravek na ošetření ran, sliznic nebo poškozené kůže:

 • na dezinfekci kontaminovaných ran, abscesů, vředů, ran kousnutých, řezných
 • na ochranu rány před infekcí
 • na ošetření a zabezpečení chirurgických ran
 • na péči o rány po operačních zákrocích, včetně chirurgických stehů
 • na ošetření popálenin prvního a druhého stupně
 • pro každodenní hygienu traumatických a chirurgických ran
 • na atraumatické odstranění suchých obvazů

 

ZPŮSOB POUŽITÍ:

 

1

Přípravek aplikujte na ránu a okolní tkáně přímo z obalu opakovaným stisknutím aplikátoru (podle potřeby). V případě ran kousnutých musí být zajištěn odtok tekutiny z rány. Ošetření opakujte několikrát během dne (2–4×), podle potřeby a stavu rány.
V případě každodenní hygieny a ošetření pooperačních ran a chirurgických stehů přípravek aplikujte přímo na ránu. Ošetření opakujte několikrát denně. V případě infikovaných ran a zánětů můžete použít v podobě navlhčeného obkladu

 

 

 

 

 

 

2

Použití navlhčeného obkladu.
Obklad zvlhčený roztokem přiložte na ránu, jemně zatlačte a ponechte 10–15 minut. Tato metoda se doporučuje zejména v řízení chronických infikovaných ran pro efekti¬vní odstranění bakteriálního biofilmu.

 

 

 

3

Odstranění suchých obvazů.
Obvaz přilepený k ráně intenzivně navlhčete roztokem Polisept® Vet Spray zahřátým na pokojovou teplotu a počkejte, až obvaz budete moci opatrně odstranit tak, aby nedošlo k poškození rány (obvykle lze obvaz snadno odstranit po několika minutách).

 

 

VLASTNOSTI:

 

POLISEPT® VET Spray

Specifické vlastnosti přípravku Polisept® Vet Spray vyplývají z kombinace synergicky působících účinných látek: Polyhexanidu (PHMB) s antimikrobiálním účinkem a betainu – povrchově aktivní látky, která účinně usnadňuje odstranění jakéhokoli typu mechanických nebo biologických kontaminantů, včetně bakteriál¬ního biofilmu.

 

 

 


 

 

POLISEPT® VET AL
Alginate Wound Dressing

je sterilní obvaz přímo ve formě plochých disků obsahujících alginát vápenatý.

ÚČINKY / INDIKACE POUŽITÍ

ÚČINKY

Alginát vápenatý má vysoké absorpční vlastnosti. Vlákna alginátu reagují se sekretem rány a vytvářejí jemný gel, který vyplňuje ložisko rány. Výsledný gel vytváří ideální podmínky pro hojení ran a optimální odvod vlhkosti odpovědný za zlepšení granulace a epitelizace, poskytuje tepelnou a mechanickou izolaci, díky čemuž chrání ránu před vystavením vnějšímu prostředí, ale není při tom omezena výměna plynů.

 

INDIKACE

POLISEPT® VET AL je absorpční obvaz, který může být použit na mělké i hluboké rány včetně pronikajících ran.
Množství sekretu z rány: hustý nebo mírný.

 

POUŽITÍ

 

 

1

Omyjte ránu kapalinou Polisept® Vet Wound Irrigation nebo Polisept® Vet Spray

 

2

Osušte kůži v okolí rány, ale mírně navlhčete samotné ložisko rány.

 

3

Správně vyberte velikost obvazu tak, aby pokryl celý povrch rány. Kolem rány by měly být ponechány dostatečné 2cm okraje.

 

4

Umístěte obvaz POLISEPT® VET AL přímo na ránu.
V případě hlubokých ran je můžete vyplnit vhodně sestříhaným množstvím obvazu.

 

5

Na obvaz přiložte další vnější obvaz (bandáž nebo náplast).
Používejte, dokud množství sekrece nebude minimální nebo rána nepřestane produkovat exudát.

 

POUŽITÍ - POLISEPT® VET AL Alginate Wound Dressing

POLISEPT® VET AL/AG
Silver Alginate Wound Dressing

je sterilní obvaz přímo ve formě plochých disků obsahujících alginát vápenatý a obohacený ionty stříbra.

ÚČINKY / INDIKACE POUŽITÍ

ÚČINKY

Alginát vápenatý má vysoké absorpční vlastnosti a ionty stříbra antimikrobiální vlastnosti. Vlákna alginátu reagují se sekretem rány a vytvářejí gel, který vyplňuje ložisko rány, zároveň do rány jsou uvolňovány ionty stříbra, které působí baktericidně. Výsledný gel vytváří ideální podmínky pro hojení ran a optimální odvod vlhkosti odpovědné za zlepšení granulace a epitelizace. Poskytuje tepelnou a mechanickou izolaci, díky čemuž chrání ránu před vnějším prostředím, ale přitom není omezena výměna plynů. Ionty stříbra účinkují proti infekci v ráně a zabraňují infikování rány z vnějšku.

 

INDIKACE

POLISEPT® VET AL/AG je obvaz, který má absorpční a aseptické vlastnosti. Je určen na mělké a hluboké rány (včetně pronikajících), na rány infikované i čisté.
Množství sekretu z rány: hustý nebo mírný.

 

POUŽITÍ

 

 

1

Omyjte ránu kapalinou Polisept® Vet Wound Irrigation nebo Polisept® Vet Spray

 

2

Osušte kůži v okolí rány, ale mírně navlhčete samotné ložisko rány.

 

3

Správně vyberte velikost obvazu tak, aby pokryl celý povrch rány. Měl by tvořit 2cm okraj kolem rány.

 

4

Umístěte obvaz POLISEPT® VET AL/AG přímo na ránu. V případě hlubokých ran je můžete vyplnit vhodně sestříhaným množstvím obvazu.

 

5

Na obvaz POLISEPT® VET AL/AG přiložte další vnější obvaz (bandáž nebo náplast).
V počáteční fázi léčby infikovaných ran byste měli měnit obvaz POLISEPT® VET AL/AG každý den, pak v závislosti na pokrocích v odstraňování infekce. Používejte, dokud množství sekrece nebude minimální nebo dokud rána nepřestane produkovat exudát.

 

POUŽITÍ - POLISEPT® VET AL/AG Silver Alginate Wound Dressing

POLISEPT® VET H
Hydrocolloid Wound Dressing

je přímý sterilní hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou polyuretanu. Obvaz izoluje ránu, vytváří a udržuje vyvážené vlhké prostředí ideální pro granulační a epitelizační proces.

ÚČINKY / INDIKACE POUŽITÍ

ÚČINKY

Při kontaktu se sekretem z rány hydrokoloidní obvaz zvětší svůj objem přičemžvytváří žlutý a měkký gel, který napomáhá hojení. Obvaz lze snadno
odstranit z rány.

 

INDIKACE

 • mělké rány se žlutými plynulými nekrózními tkáněmi
 • rány ve fázi granulace a počáteční fázi epitelizace
 • proleženiny
 • chronické rány charakteristické stagnací hojení

Množství sekretu: Obvaz je určen na rány s mírným a malým množstvím sekretu.

 

POUŽITÍ

 

 

1

Ránu opláchněte kapalinou Polisept® Vet Wound Irrigation nebo Polisept® Vet Spray (V případě nekrózy by odumřelá oblast tkáně měla být před použitím obvazu odstraněna).

 

2

Osušte kůži kolem rány.

 

3

Vyberte velikost obvazu tak, aby pokryl celý povrch rány. Kolem rány by se měl ponechat dodatečný 2–3cm okraj (v případě, že je třeba pokrýt ránu s velkou plochou, můžete použít několik překrývajících se obvazů).

 

4

Umístěte obvaz POLISEPT® VET H přímo na povrch rány a jemně stlačte
okraje obvazu.

 

POUŽITÍ - POLISEPT® VET H Hydrocolloid Wound Dressing
POLISEPT VET Recovery

POLISEPT® VET Recovery

Nedostatek energie? Oslabení po úrazech a chirurgických zákrocích?
Výrobek doplňuje energetické látky, které zlepšují fyzickou kondici zvířat.

ÚČINKY / INDIKACE POUŽITÍ

ÚČINKY

Doplněk stravy Polisept® Vet Recovery se používá preventivně a k posílení u zvířat oslabených např. po komplikovaných chirurgických zákrocích, úrazech, v období rekonvalescence po zhoubných onemocněních, a také u sportovních nebo těžce pracujících zvířat, u nichž je nutné doplňovat snadno vstřebatelné energetické látky, které mají současně dlouhodobý účinek.

Glukóza pokrývá přibližně 60 % energetických nároků a je hlavním a téměř jediným zdrojem energie pro centrální nervový systém. Podávání náležitě zkomponovaného cukrového sirupu, obsahujícího snadno vstřebatelné monosacharidy (glukóza, fruktóza), ve stavu energetického deficitu umožňuje rychlé a efektivní doplnění nezbytné energie, potřebné k udržení ohrožených metabolických procesů.

Zatímco obsažená sacharóza, která je disacharidem složeným z jedné molekuly glukózy a jedné fruktózy, zajišťuje prodloužený účinek a regeneraci spotřebované zásobní energie.

POUŽITÍ

Přípravek podávejte přímo do tlamy.

Denní dávka – 1 plná tuba.

Preventivní dávkování:
(zvířata sportovní, těžce pracující)
1 tuba / 25 kg tělesné hmotnosti jednou denně.
Dávkování podporující léčbu:
(zvířata ve stavu energetického deficitu)
1 tuba / 15 kg tělesné hmotnosti jednou denně.