Polisept® Vet wound irrigation

POLISEPT® VET
WOUND IRRIGATION

Izotonický roztok pro zvlhčování všech typů ran a přípravu ložiska rány k další léčbě

Polisept® Vet Wound Irrigation je novodobý preparát využívaný při péči a podpoře léčby ran u zvířat.

Polisept® Vet Wound Irrigation obsahuje dvě synergicky účinné látky suspendované v Ringerově roztoku:

 • Polyhexanid biguanid: : antibakteriální látka s širokým antimikrobiálním spektrem
 • Betain (tenzid): jemná povrchově aktivní látka, účinně odstraňující mechanické nečistoty a biologické kontaminanty, včetně bakteriálního biofilmu

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍVLASTNOSTI KOMPATIBILNOST SE SCHÉMATEM “Time”

INDIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍ

Polisept® Vet Wound Irrigation se používá na podporu při léčbě:

 • Operačních ran
 • Akutních ran infikovaných i sterilních (včetně diverticulů)
 • Chronických ran (proleženin, vředů), včetně infikovaných
 • Lokálních popálenin I. a II. stupně
 • Proleženin, abscesů a vředů

a v rámci:

 • Intraoperační ochrany rány
 • Odstranění suchých obvazů

 

ZPŮSOB POUŽITÍ:

 

1

Přímá aplikace na ránu, zvlhčení rány
Rána může být proplachovaná tekutinou přímo z tuby (obr. 1) nebo pomocí injekční stříkačky s kanylou nebo vhodnou jehlou. V případě hryzných a tržných ran nebo při výskytu diverticulů je třeba zajistit odtok tekutiny. Tekutina se neaplikuje na ránu pod vysokým tlakem. Obzvláště v případě ošetřování chronických ran se doporučuje přizpůsobit teplotu tekutiny fyziologické teplotě těla (neaplikovat studenou tekutinu přímo po vyjmutí z chladničky). Při dalším ošetření rány, tzn. před použitím dalších preparátů, je třeba ránu osušit např. sterilní gázou.

 

 

2

Používání mokrých obkladů
Tekutinou navlhčený obklad je třeba přiložit na ránu, jemně přitlačit a ponechat kolem 10–15 min. Takový obklad se připravuje navlhčením obkladu nebo sterilní gázy v poměru 10 ml tekutiny na 10×10 cm2 gázy/obkladu (obr. 2, 2a). Tato metoda se doporučuje obzvláště v případě ošetřování chronických, infikovaných ran pro efektivnější odstranění bakteriálního biofilmu. Stejným způsobem může být připraven obvaz, který je třeba měnit v závislosti na charakteru rány.

 

 

 

3

Přetírání ran
Mrtvé tkáně, mechanické a biologické nečistoty lze odstranit jemně potírajíc povrch rány gázou nebo obkladem navlhčenými tekutinou (obr. 3).

 

 

 

4

Odstranění suchých obvazů
Přilepený suchý obvaz je třeba intenzivně navlhčit ohřátou tekutinou (obr. 4) a počkat do momentu, kdy ho bude možné jemně odstranit takovým způsobem, aby nedošlo k poškození rány. Po odstranění obvazu lze překrýt ránu navlhčeným obkladem (obr. 4a) a ponechat obklad na ráně 10–15 minut za účelem lepšího očištění rány od případných organických zbytků.

 

VLASTNOSTI

POLISEPT® VET WOUND IRRIGATION:

1

Účinně odstraňuje mechanické a biologické nečistoty.

2

Důkladně proniká a čistí diverticuly ran (hryzných a tržných ran).

3

Účinně odstraňuje již vytvořený bakteriální biofilm.

4

Účinně tvorbě nového bakteriálního biofilmu.

5

Eliminuje a snižuje riziko šíření infekce vyvolané transmisí mikroorganismů z rány do okolních tkání.

 

 

 

6

Vykazuje vynikající toleranci tkáně (velmi nízká buněčná toxicita, je hypoalergický).

7

Urychluje hojení ran, má široký rozsah použití ( „TIME“, lavaseptika).

8

Dokonale zapadá do schématu „TIME“ postupu při léčbě ran.

9

Umožňuje efektivní a neinvazivní odstranění obvazů.

 

 

 

 

Unikátní vlastnosti Polisept® Vet Wound Irrigation jsou výsledkem synergického působení dvou hlavních aktivních látek – antibakteriálního činidla a tenzidu, obsažených v Ringerově roztoku.

 

 


Antibakteriální činidlo polyhexanid

 • Široké antimikrobiální spektrum:
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes včetně vysoké účinnosti proti MRSA (methicillin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus).
 • Antimykotická aktivita: Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes a další.
 • Nezpůsobuje vznik antimikrobiální rezistence.
 • Protizánětlivé vlastnosti.
 • Velmi příznivý biokompatibilní index B>1 (vysoká antimikrobiální aktivita a nízká cytotoxicita).
 • Hypoalergenní (index 1:10 000).

 

Systém působení polyhexanidu.

Polyhexanid se vyznačuje afinitou k buněčným membránám mikroorganismů. V reakci s bílkovinami buněčných membrán neutralizuje jejich imunitní systém a proniká do bakteriální buňky. Následně se spojuje s bílkovinami plazmatických membrán, což vede k úbytku iontů Mg a Ca, v důsledku čehož dochází k narušení celistvosti plazmatických membrán bakteriální buňky. V této etapě působení polyhexanidu nastupuje nevratný proces, přičemž dochází k zániku bakteriální buňky v důsledku zániku důležitých krevních elementů.

V souvislosti se svým širokým spektrem působnosti a specifickými vlastnostmi je polyhexanid doporučován jako prostředek při ošetřování těžko se hojících chronických ran.

 


 

 

Betain (tenzid)

 • Mírně povrchově aktivní látka.
 • Účinně odstraňuje biologické znečištění, včetně bakteriálního biofilmu.
 • Účinně odstraňuje mechanické nečistoty z okolí rány.
 • Vykazuje vysokou toleranci tkáně.
 • Nevysušuje kůži ani sliznice.

 

Systém působení tenzidu betain

Betain je mírně povrchově aktivní látka, velmi efektivní při hydrataci rány.
Systém působení betainu spočívá ve snížení povrchového napětí tekuté fáze, což vede k oddělování se organických substancí (mikroorganismů, odumřelých tkání) a anorganických substancí od podloží. Zároveň brání opětovnému spojování se oddělených elementů do agregátů nebo opětovnému přichycení se mikroorganismů k podloží rány. V důsledku toho efektivně ovlivňuje vyplavování všech „nečistot“ z rány. Zvláštní vlastností betainu je schopnost narušení celistvosti bakteriálního biofilmu v ráně, a v důsledku toho jsou mikroorganismy vystavenyování mikroorganismů na působení např. antibiotik. Bakteriální biofilm tvoří významnou překážku při hojení chronických ran (byl zidentifikovaný u více než 60 % chronických ran) a také u akutních ran v prvních hodinách léčby.

 


 

 

Ringerův roztok

 • Velmi dobře snášen tkání, mnohem lepší než fyziologický solný roztok.

 

 • Vzhledem k jeho iso-osmotickýmé vlastnostiem a elektrolytovému složení, aplikace Ringerova roztoku brání dráždění rány a otoku kůže v okolí rány.

 


 

 

KOMPATIBILNOST SE SCHÉMATEM “TIME”

Tekutý Polisept® Vet Wound Irrigation je preparát vyznačující se skvělými výsledky v ošetřování ran v rámci režimu TIME. Může být aplikován ve všech fázích léčby podle schématu TIME, nejčastěji se využívá v bodech T a M.

Sehrává významnou roli jako lavaseptikum, při zvlhčování ran v rámci protokolu BBWC schématu TIME