Strona główna

POLISEPT® VET
WOUND IRRIGATION

Izotoniczny preparat w postaci płynu do przemywania wszelkiego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska rany do dalszego postępowania leczniczego.

Polisept® Vet Wound Irrigation jest nowoczesnym preparatem stosowanym w pielęgnacji i wspomaganiu leczenia ran u zwierząt.

Polisept® Vet Wound Irrigation zawiera dwie synergicznie działające substancje czynne w izoosmotycznym płynie Ringera

 • Poliheksanidyna (PHMB): biguanidowy środek o szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom patogennym
 • Betaina (tenzyd): łagodnie działająca substancja powierzchniowo czynna skutecznie usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY

Wskazania i sposób stosowania Właściwości Kompatybilność ze schematem “Time”

WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA

Polisept® Vet Wound Irrigation stosuje się wspomagająco w leczeniu:

 • Ran chirurgicznych
 • Ran ostrych jałowych i zakażonych (w tym z zachyłkami i kieszonkami)
 • Ran przewlekłych (odleżyny, owrzodzenia) w tym ran zainfekowanych
 • Miejscowych oparzeń I-go i II-go stopnia
 • Odleżyn, ropni i owrzodzeń

oraz:

 • Śród-operacyjnej ochrony rany
 • Usuwania przyschniętych opatrunków

 

SPOSÓB UŻYCIA:

 

1

Bezpośrednia aplikacja na ranę, irygacja ran.
Rany można przepłukiwać polewając je płynem bezpośrednio z opakowania (rys. 1) lub za pomocą strzykawki z kaniulą lub odpowiednio grubą igłą. W przypadku ran gryzionych i szarpanych lub przy obecności zachyłków i kieszonek należy zapewnić odpływ płynu z rany. Płynu nie wprowadzać do rany pod dużym ciśnieniem. Zaleca się, szczególnie w postępowaniu z ranami przewlekłymi, ogrzanie płynu do temperatury zbliżonej do fizjologicznej temperatury ciała (nie stosować zimnego, wyjętego z lodówki płynu). Przy dalszym postępowaniu tj. stosowaniu kolejnych innych preparatów, ranę należy osuszyć np. jałowym gazikiem.

 

 

2

Stosowanie zwilżonych kompresów.
Zwilżony, ogrzanym płynem kompres przyłożyć do rany, delikatnie docisnąć i pozostawić na 10-15 minut. Przymoczki przygotowywać nawilżając kompresy lub jałowa gazę w proporcji 10 ml. płynu na 10X10 cm2 gazy/kompresu (rys. 2, 2a). Metoda ta zalecana jest szczególnie w postępowaniu z przewlekłymi, zainfekowanymi ranami dla efektywnego usunięcia biofilmu bakteryjnego. W podobny sposób można przygotować opatrunek, który należy zmieniać z częstotliwością odpowiednią do charakteru

 

 

 

3

Przecieranie ran.
Martwe tkanki, zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne można również usuwać delikatnie przecierając powierzchnię rany gazikiem lub kompresem obficie nasączonym ogrzanym płynem (rys. 3).

 

 

 

4

Usuwanie przyschniętych opatrunków.
Przyschnięty opatrunek intensywnie zwilżyć ogrzanym płynem (rys. 4), odczekać do momentu gdy opatrunek będzie można delikatnie usunąć w taki sposób, aby nie uszkodzić rany. Po zdjęciu opatrunku ranę można przykryć nawilżonym kompresem i pozostawić go (rys. 4a) na 10-15 minut w celu lepszego oczyszczenia rany z ewentualnych pozostałości organicznych.

 

WŁAŚCIWOŚCI

POLISEPT® VET WOUND IRRIGATION:

1

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne

2

Dokładnie penetruje i oczyszcza kieszonki i zachyłki ran (rany kąsane i szarpane).

3

Skutecznie usuwa powstały biofilm bakteryjny

4

Skutecznie zapobiega powstawaniu biofilmu bakteryjnego

5

Eliminuje lub znacznie ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji wywoływanej transmisją drobnoustrojów z rany na sąsiadujące tkanki.

 

 

 

6

Wykazuje doskonałą tolerancję tkankową (bardzo niska toksyczność komórkowa, brak działania alergizującego)

7

Przyśpiesza gojenie rany, posiada szerokie spektrum zastosowania („TIME”, Lawaseptyka)

8

Doskonale wpisuje się w schemat „TIME” postępowania z ranami

9

Pozwala na skuteczne i bezinwazyjne usuwanie opatrunków

 

 

 

 

Unikalne właściwości Polisept® Vet Wound Irrigation wynikają z synergicznego działania głównych substancji czynnych, czynnika przeciwbakteryjnego i tenzydu zawartych w roztworze Ringera.

 

 


Czynnik przeciwbakteryjny Poliheksanidyna (PHMB)

 • szerokie spektrum przeciwbakteryjne :
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes w tym wysoka skuteczność w stosunku do MRSA (szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę)
 • aktywność przeciwgrzybicza: min. Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes
 • brak rozwoju oporności drobnoustrojów
 • właściwości przeciwzapalne
 • Indeks Biozgodności B>1 (wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i niewielka cytotoksyczność)
 • brak działania alergizującego (indeks 1:10 000)

 

Mechanizm działania PHMB.

Poliheksanidyna wykazuje powinowactwo do błon komórkowych drobnoustrojów. Wchodząc w reakcje z białkami błon komórkowych neutralizuje ich system odporności i wnika do wnętrza komórki bakteryjnej. Następnie łączy się z białkami błon cytoplazmatycznych doprowadzając do utraty jonów Mg i Ca, czego konsekwencją jest przerwanie ciągłości błon cytoplazmatycznych komórki bakteryjnej. Na tym etapie działania PHMB, proces jest nieodwracalny i doprowadza do śmierci komórki bakteryjnej na skutek utraty istotnych elementów morfotycznych.

Ze względu na swoje szerokie i specyficzne właściwości, PHMB rekomendowana jest jako środek z wyboru w postępowaniu z trudno gojącymi się ranami przewlekłymi.

 


 

 

Betaina (Tenzyd)

 • łagodnie działająca substancją powierzchniowo czynna
 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY
 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne z obrębu rany
 • bardzo dobra tolerancja skórna
 • nie wykazuje działania wysuszającego na skórę i błony śluzowe

 

Mechanizm działania Betainy.

Betaina jest łagodnie działającą substancją powierzchniowo czynną, niezwykle efektywną w irygacji rany. Mechanizm działania betainy polega na obniżeniu napięcia powierzchniowego fazy płynnej, co doprowadza do oddzielania się od podłoża substancji organicznych ( drobnoustroje, tkanki nekrotyczne itp.), jak i nieorganicznych. Jednocześnie zapobiega ponownemu łączeniu się oderwanych elementów w agregaty lub ponownemu przyczepianiu się drobnoustrojów do podłoża rany, tym samym efektywnie wpływa na wypłukiwanie wszelkich „zanieczyszczeń” z rany. Szczególną właściwością betainy jest zdolność do niszczenia integralności BIOFILMU bakteryjnego w obrębie rany i tym samym eksponowanie drobnoustrojów na działanie min. antybiotyków. Biofilm bakteryjny stanowi istotną przeszkodę w leczeniu ran przewlekłych (stwierdzany jest w ponad 60% ran przewlekłych) oraz ran ostrych w pierwszych godzinach postępowania leczniczego.

 


 

 

Roztwór Ringera

 • bardzo dobrze tolerowany przez tkanki, znacznie lepiej niż tradycyjny fizjologiczny roztwór

 

 

 • ze względu na faktycznie izoosmotyczny charakter wieloelektrolitowego Roztworu Ringera jego zastosowanie zapobiega podrażnieniom w obrębie rany oraz obrzękom skóry w okolicy

 


 

 

 

 

KOMPATYBILNOŚĆ Z TIME

Płyn Polisept® Vet Wound Irrigation jest preparatem dającym doskonałe efekty w postępowaniu z ranami, prowadzonym w ramach schematu TIME. Może być stosowany na wszystkich etapach postępowania wg. TIME. Najlepiej jednak wpisuje się w punkty T i I schematu.

Szczególne zastosowanie znajduje w lawacseptyce, do irygacji ran w ramach protokołu BBWC schematu TIME.

 

 

 

 

 

POLISEPT® VET
WOUND GEL

Aktywny opatrunek w formie żelu hydrokoloidowego do stosowania na wszelkiego rodzaju rany.

Polisept® Vet Wound Gel jest nowoczesnym preparatem stosowanym w pielęgnacji i wspomaganiu leczenia ran u zwierząt.

Polisept® Vet Wound Gel zawiera dwie synergicznie działające substancje czynne:

 • Poliheksanidyna (PHMB): biguanidowy środek o szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom patogennym
 • Betaina (tenzyd): łagodnie działająca substancja powierzchniowo czynna skutecznie usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY

Wskazania i sposób stosowania Właściwości Kompatybilność ze schematem “Time”

WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA

Polisept® Vet Wound Gel stosuje się wspomagająco w leczeniu:

 • Ran chirurgicznych
 • Ran ostrych zakażonych i jałowych
 • Ran przewlekłych (odleżyny, owrzodzenia różnego pochodzenia)
 • Ran z martwicą suchą lub rozpływną
 • Ran powierzchownych i głębokich (szarpanych, gryzionych z zachyłkami i kieszonkami)
 • Oparzen I-go i II-go stopnia

 

SPOSÓB UŻYCIA:

 

 

1

Przed zastosowaniem żelu zaleca się dokładne oczyszczenie i dekontaminację rany za pomocą płynu do irygacji ran Polisept® Vet Wound Irrigation (w zależności od rodzaju i stanu rany) (rys. 1) lub jeśli wymaga tego konieczność chirurgiczne opracowanie rany.
Usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych, biologicznych i dekontaminacja rany w tym usunięcie Biofilmu bakteryjnego stwarza optymalne warunki do dalszego leczenia. Przepłukując rany szarpane, kąsane, zachyłki lub kieszonki należy zapewnić odpływ płynu. Żel nakładać na osuszone rany. W przypadku silnego zakażenia rany zastosować odpowiedni preparat antyseptyczny.

 

 

2

Aplikacja żelu.
Żel, wyciskając z tuby, nanieść cienką warstwą (3-5 mm) bezpośrednio na ranę (rys. 2)
Żel na ranę można nanosić również za pomocą jałowej szpatułki (rys. 3, 3a)
W przypadku ran głębokich, wypełnić ranę żelem do 2/3 jej głębokości tak aby nie wystawał ponad powierzchnię skóry otaczającej ranę.
Ranę przykryć wtórnym opatrunkiem (w przypadku codziennej wymiany żelu w ranie, można nie używać opatrunków wtórnych z zastrzeżeniem jednak ochrony rany przed jej wylizywaniem przez zwierzęta).

 

 

 

 

 

3

Opatrunki wtórne.
Mogą być stosowane wszelkie rodzaje opatrunków wtórnych. Gazy, kompresy lub inne łatwo wchłanialne materiały opatrunkowe należy również nasączyć preparatem (rys. 4)

 

 

 

 

 

4

Zmiana opatrunku.
Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od przyjętego postępowania, charakteru i stanu rany. Żel może być zmieniany codziennie (rys. 5) lub pozostać w ranie do 3 dni. Zmieniając opatrunek, resztki żelu lub inne pozostałości należy delikatnie (tak aby nie uszkodzić rany) wypłukać płynem do irygacji Polisept® Vet Wound Gel (rys. 5, 6, 6a) w zależności od stanu ran

 

WŁAŚCIWOŚCI

POLISEPT® VET WOUND GEL:

1

Przyśpiesza i usprawnia proces gojenia się rany

2

Zapewnia optymalny bilans wodny w obrębie rany

3

Oczyszcza rany z zanieczyszczeń biologicznych powstających w trakcie gojenia się rany(produkty przemiany materii, toksyny itp.)

4

Zabezpiecza rany przed zakażeniem z zewnątrz zapewniając jednocześnie optymalną wymianę gazową

 

 

 

5

Zapobiega tworzeniu się biofilmu bakteryjnego

6

Przyśpiesza proces angiogenezy w obrębie rany

7

Doskonale wpisuje się w schemat „TIME” postępowania z ranami

 

 

POLISEPT® VET WOUND GEL:

 • Efektywnie nawilża ranę i reguluje wymianę wodną i gazową w ranie
 • Adsorbuje wysięk z rany
 • Skutecznie usuwa nieorganiczne zanieczyszczenia mechaniczne, oraz zanieczyszczenia organiczne, tkankę nekrotyczna, włókna fibrynowe, skrzepy krwi

 

Unikalne właściwości Polisept® Vet Wound Gel wynikają z synergicznego działania głównych substancji czynnych, czynnika przeciwbakteryjnego i tenzydu zawartych w żelu hydrokoloidowym

 

 

 

 


Czynnik przeciwbakteryjny Poliheksanidyna PHMB

 • szerokie spektrum przeciwbakteryjne :
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes w tym wysoka skuteczność w stosunku do MRSA (szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę)
 • aktywność przeciwgrzybicza: min. Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes
 • brak rozwoju oporności drobnoustrojów
 • właściwości przeciwzapalne
 • Indeks Biozgodności B>1 (wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i niewielka cytotoksyczność)
 • brak działania alergizującego (indeks 1:10 000)

 

Mechanizm działania PHMB.

Poliheksanidyna wykazuje powinowactwo do błon komórkowych drobnoustrojów. Wchodząc w reakcje z białkami błon komórkowych neutralizuje ich system odporności i wnika do wnętrza komórki bakteryjnej. Następnie łączy się z białkami błon cytoplazmatycznych doprowadzając do utraty jonów Mg i Ca, czego konsekwencją jest przerwanie ciągłości błon cytoplazmatycznych komórki bakteryjnej. Na tym etapie działania PHMB, proces jest nieodwracalny i doprowadza do śmierci komórki bakteryjnej na skutek utraty istotnych elementów morfotycznych.

Ze względu na swoje szerokie i specyficzne właściwości, PHMB rekomendowana jest jako środek z wyboru w postępowaniu z trudno gojącymi się ranami przewlekłymi.

 


 

 

Betaina (Tenzyd)

 • łagodnie działająca substancją powierzchniowo czynna
 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY
 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne z obrębu rany
 • bardzo dobra tolerancja skórna
 • nie wykazuje działania wysuszającego na skórę i błony śluzowe

 

Mechanizm działania Betainy.

Betaina jest łagodnie działającą substancją powierzchniowo czynną, niezwykle efektywną w irygacji ran. Mechanizm działania betainy polega na obniżeniu napięcia powierzchniowego fazy płynnej, co doprowadza do oddzielania się od podłoża substancji organicznych ( drobnoustroje, tkanki nekrotyczne itp.), jak i nieorganicznych. Jednocześnie zapobiega ponownemu łączeniu się oderwanych elementów w agregaty lub ponownemu przyczepianiu się drobnoustrojów do podłoża rany, tym samym efektywnie wpływa na wypłukiwanie wszelkich „zanieczyszczeń” z rany. Szczególną właściwością betainy jest zdolność do niszczenia integralności BIOFILMU bakteryjnego w obrębie rany i tym samym eksponowanie drobnoustrojów na działanie min. antybiotyków. Biofilm bakteryjny stanowi istotną przeszkodę w leczeniu ran przewlekłych (stwierdzany jest w ponad 60% ran przewlekłych) oraz ran ostrych w pierwszych godzinach postępowania leczniczego.

 


 

 

Żel hydrokoloidowy
Zapewnia odpowiednie warunki wilgotności rany – utrzymuje optymalna wilgotność w obrębie rany

 

 • nawilża zbyt suche rany
 • usuwa nadmiar wydzieliny w ranach zbyt wilgotnych

 

 

 • chroni ranę stwarzając barierę przeciwbakteryjną
 • jest bardzo dobrze tolerowany przez tkanki

 


 

 

 

 

KOMPATYBILNOŚĆ Z TIME

Polisept® Vet Wound Gel jest preparatem dającym doskonałe efekty w postępowaniu z ranami, prowadzonym w ramach schematu TIME spełniając wymogi określone w punktach M i E

 

 

 

 

 

POLISEPT® VET
SPRAY

jest preparatem przeznaczonym do zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową oraz uszkodzoną skórą.

Polisept® Vet Spray jest nowoczesnym preparatem stosowanym w pielęgnacji i wspomaganiu leczenia ran u zwierząt.

Polisept® Vet Spray zawiera dwie synergicznie działające substancje czynne:

 • Poliheksanidyna (PHMB): biguanidowy środek o szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom patogennym
 • Betaina (tenzyd): łagodnie działająca substancja powierzchniowo czynna skutecznie usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY

Wskazania i sposób stosowania Właściwości

WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA

Polisept® Vet Spray w postępowaniu z ranami oraz uszkodzoną skórą stosowany do:

 • przemywania i dezynfekcji ran zakażonych, ropni, owrzodzeń, ran gryzionych, skaleczeń
 • zabezpieczania ran przed infekcją
 • opracowywania i zabezpieczania ran chirurgicznych
 • pielęgnacji ran po zabiegach chirurgicznych w tym szwów chirurgicznych
 • postępowania z miejscowymi oparzeniami I-go i II-go stopnia
 • codziennej higieny ran traumatycznych lub chirurgicznych
 • bezinwazyjnego usuwania przyschniętych opatrunków

 

SPOSÓB UŻYCIA:

 

1

Preparat nanieść na ranę i otaczające tkanki bezpośrednio z opakowania poprzez kilkukrotne (w zależności od potrzeby) naciśnięcie aplikatora. W przypadku ran gryzionych zapewnić odpływ płynu z rany. W zależności od stanu rany czynności powtarzać kilka razy w ciągu dnia (2-4 razy).
W codziennej higienie rany i pielęgnacji ran pooperacyjnych oraz szwów chirurgicznych preparat nanosić bezpośrednio na ranę. Czynności powtarzać kilka razy w ciągu dnia.
W przypadku ran z wykazujących objawy silnej infekcji i stanu zapalnego można stosować opatrunki wilgotne w postaci zwilżonych kompresów.

 

 

 

 

 

 

2

Stosowanie zwilżonych kompresów.
Ranę przykryć nawilżonym kompresem, delikatnie docisnąć i pozostawić go na 10-15 minut. Metoda ta zalecana jest szczególnie w postępowaniu z przewlekłymi, zainfekowanymi ranami dla efektywnego usunięcia biofilmu bakteryjnego.

 

 

 

3

Usuwanie przyschniętych opatrunków.
Przyschnięty opatrunek intensywnie zwilżyć ogrzanym (do temperatury pokojowej) płynem Polisept® Vet Spray, odczekać do momentu gdy opatrunek będzie można delikatnie usunąć w taki sposób, aby nie uszkodzić rany ( z reguły opatrunek daje się usunąć po kilku minutach).

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

POLISEPT® VET SPRAY:

1

Zwalcza zakażenie bakteryjne rany w tym MRSA, VRE, ESBL

2

Usuwa biofilm bakteryjny oraz zapobiega jego powstawaniu

3

Zwalcza stan zapalny

4

Zabezpiecza rany przed zakażeniem z zewnątrz

 

 

 

5

Stwarza optymalne warunki dla procesów naprawczych w ranie

6

Przyśpiesza proces gojenia się rany i zapobiega tworzeniu się blizn

7

Zmniejsza ból w obrębie rany.

 

 

POLISEPT® VET Spray

Szczególne właściwości preparatu Polisept® Vet Spray wynikają z połączenia, synergicznie działających substancji aktywnych: Polihexanidyny (PHMB) o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i betainy- substancji powierzchniowo czynnej skutecznie ułatwiającej usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych, w tym biofilmu bakteryjnego.

 

 

 • Silne działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • Właściwości przeciwzapalne
 • Działanie przeciwbólowe – zmniejszenie bólu w miejscu urazu
 • Brak rozwoju oporności drobnoustrojów na PHMB
 • Długotrwały efekt terapeutyczny po aplikacji

 

 


Skuteczność

 • szerokie spektrum przeciwbakteryjne :
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes w tym wysoka skuteczność w stosunku do MRSA (szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę)
 • aktywność przeciwgrzybicza: min. Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes
 • brak rozwoju oporności drobnoustrojów
 • właściwości przeciwzapalne
 • Indeks Biozgodności B>1 (wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i niewielka cytotoksyczność)
 • brak działania alergizującego (indeks 1:10 000)

 

Bezpieczeństwo

 • bardzo korzystny indeks Biozgodności B>1
  (wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i niewielka cytotoksyczność)
 • brak właściwości mutagennych i teratogennych
 • brak adsorpcji systemowej z miejsca aplikacji
 • brak działania alergizującego
  (miejscowe reakcje alergiczne występują bardzo rzadko – indeks 1:10000)
 • nie powoduje wysychania skóry i błon śluzowych

 


 

 

POLISEPT® VET AL
Alginate Wound Dressing

jest sterylnym opatrunkiem bezpośrednim, w postaci płaskich płytek, zawierającym alginian wapnia.

Wskazania i sposób działania Sposób użycia

SPOSÓB DZIAŁANIA

Alginian wapnia posiada wysokie właściwości chłonne. W kontakcie z wydzieliną rany, włókna alginianu wapnia przekształcają się w delikatny żel który wypełnia łożysko rany. Powstały żel stwarza idealne warunki dla gojenia się rany: optymalne warunki wilgotności usprawniające procesy ziarninowania i naskórkowania, zapewnia izolację termiczną, zapewnia izolację mechaniczną chroniącą ranę przed zakażeniem z zewnątrz jednocześnie nie zaburzając wymiany gazowej.

WSKAZANIA

POLISEPT® VET AL ma charakter opatrunku chłonnego i może być stosowany zarówno na rany płytkie jak i głębokie, penetrujące.
Poziom wysięku z rany: obfity lub średni.

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

1

Przemyć ranę płynem Polisept® Vet Wound Irrigation lub Polisept® Vet Spray

 

2

Osuszyć skórę dookoła rany, lecz lekko zwilżyć samo łożysko rany.

 

3

Odpowiednio dobrać rozmiar tak aby opatrunek pokrył całą powierzchnię rany. Należy pozostawić dodatkowy 2 cm margines

 

4

Położyć opatrunek POLISEPT® VET AL bezpośrednio na ranę. W przypadku ran głębokich można wypełnić je odpowiednio przyciętą ilością opatrunku.

 

5

Przykryć opatrunek alginianowy dodatkowym opatrunkiem zewnętrznym (zabezpieczyć bandażem lub plastrem).
Opatrunek POLISEPT® VET AL należy stosować do momentu, kiedy rana zaczyna wydzielać niewielką ilość wydzieliny lub przestaje wydzielać.

 

Sposób użycia - POLISEPT® VET AL Alginate Wound Dressing

POLISEPT® VET AL/AG
Silver Alginate Wound Dressing

jest sterylnym opatrunkiem bezpośrednim, w postaci płaskich płytek, zawierającym alginian wapnia wzbogacony jonami srebra.

Wskazania i sposób działania Sposób użycia

SPOSÓB DZIAŁANIA

Alginian wapnia posiada wysokie właściwości chłonne, jony srebra właściwości przeciwbakteryjne. W kontakcie z wydzieliną rany, włókna alginianu wapnia przekształcają się w delikatny żel, który wypełnia łożysko rany, jednocześnie do rany uwalniane są jony srebra, które działają w ranie bakteriobójczo. Powstały żel stwarza idealne warunki dla gojenia się rany: optymalne warunki wilgotności usprawniające procesy ziarninowania i naskórkowania, zapewnia izolację termiczną, zapewnia izolację mechaniczną chroniącą ranę przed wpływem środowiska zewnętrznego, jednocześnie nie zaburzając wymiany gazowej. Jony srebra zwalczają zakażenie w obrębie rany oraz zapobiegają zakażeniu rany z zewnątrz.

WSKAZANIA

POLISEPT® VET AL/AG ma charakter opatrunku chłonnego o właściwościach aseptycznych i może być stosowany na rany płytkie lub głębokie (w tym penetrujące), zainfekowane lub czyste.
Poziom wysięku z rany: obfity lub średni.

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

1

Przemyć ranę płynem Polisept® Vet Wound Irrigation lub Polisept® Vet Spray

 

2

Osuszyć skórę dookoła rany, lecz lekko zwilżyć samo łożysko rany.

 

3

Odpowiednio dobrać rozmiar tak aby opatrunek pokrył całą powierzchnię rany. Należy pozostawić dodatkowy 2 cm margines

 

4

Położyć opatrunek POLISEPT® VET AL/AG bezpośrednio na ranę. W przypadku ran głębokich można wypełnić je odpowiednio przyciętą ilością opatrunku.

 

5

Przykryć opatrunek POLISEPT® VET AL/AG dodatkowym opatrunkiem zewnętrznym (zabezpieczyć bandażem lub plastrem).
W początkowym okresie leczenia rany zainfekowanej, opatrunek POLISEPT® VET AL/AG należy zmieniać codziennie, następnie, w zależności od stopnia zwalczenia infekcji, stosować do momentu, kiedy rana zaczyna wydzielać niewielką ilość wydzieliny lub przestaje wydzielać.

 

Sposób użycia - POLISEPT® VET AL/AG Silver Alginate Wound Dressing

POLISEPT® VET H
Hydrocolloid Wound Dressing

jest sterylnym opatrunkiem bezpośrednim zawierającym warstwę hydrokoloidową osłoniętą półprzepuszczalną folią. Opatrunek zapewnia izolację rany oraz stwarza i utrzymuje zrównoważone, wilgotne środowisko, idealne dla procesów ziarninowania i naskórkowania.

Wskazania i sposób działania Sposób użycia

SPOSÓB DZIAŁANIA

W kontakcie z wysiękiem z rany, warstwa hydrokoloidowa opatrunku zwiększa swoją objętość, formując miękki żółtawy żel, pod którym zachodzi proces gojenia. W momencie zmiany opatrunku daje się on łatwo bez urazowo i bez bólowo usunąć.

WSKAZANIA

 • płytkie rany z żółtą, rozpływną tkanką martwiczą
 • rany w fazie ziarninowania i wczesnej fazie naskórkowania
 • odleżyny
 • rany przewlekłe trudno gojące się

Poziom wysięku z rany: średni lub niewielki.

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

1

Ranę przemyć płynem Polisept® Vet Wound Irrigation lub Polisept® Vet Spray, jeśli zachodzi taka konieczność (w przypadku martwicy, jej warstwy powinny być usunięte przed zastosowaniem opatrunku).

 

2

Osuszyć skórę otaczającą ranę.

 

3

Dobrać rozmiar opatrunku w taki sposób, aby pokrył całą powierzchnię rany. Należy pozostawić dodatkowy 2-3 cm margines (jeśli zachodzi konieczności
przykrycia rany o dużej powierzchni można nałożyć kilka zachodzących na siebie opatrunków).

 

4

Położyć opatrunek POLISEPT® VET H bezpośrednio na powierzchnię rany i delikatnie docisnąć krawędzie opatrunku.

 

Sposób użycia - POLISEPT® VET H Hydrocolloid Wound Dressing
POLISEPT VET Recovery

POLISEPT® VET Recovery

Brak energii? Osłabienie po urazach i przebytych zabiegach chirurgicznych?
Produkt dostarczający substancje energetyczne poprawiające kondycję fizyczną zwierząt.

Wskazania i sposób działania Sposób użycia

SPOSÓB DZIAŁANIA

Preparat żywieniowy Polisept® Vet Recovery stosuje się profilaktycznie oraz wspomagająco u zwierząt osłabionych np. po przebytych ciężkich operacjach chirurgicznych, urazach, w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach wyniszczających, jak również u zwierząt sportowych lub ciężko pracujących, u których konieczne jest szybkie dostarczenie łatwo przyswajalnych substancji energetycznych zapewniających jednocześnie długotrwały efekt.

Glukoza zapewnia około 60% zapotrzebowania energetycznego oraz jest głównym i niemal jedynym źródłem energii dla ośrodkowego układu nerwowego. Podawanie zatem, w stanach obniżonej wydolności energetycznej, odpowiednio skomponowanego syropu cukrowego, zawierającego łatwo przyswajalne monosachary (glukoza, fruktoza), pozwala na szybkie i efektywne dostarczenie niezbędnej energii potrzebnej dla podtrzymania zagrożonych procesów metabolicznych. Natomiast zawartość sacharozy, będącej disacharydem złożonym z jednej cząsteczki glukozy i jednej fruktozy, zapewnia przedłużony efekt działania i pozwala na odbudowanie zużytej energii zapasowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat podawać bezpośrednio doustnie.

Dawka dzienna – 1 pełna tuba.

Dawkowanie profilaktyczne:
(zwierzęta sportowe, ciężko pracujące)
1 tuba / 25 kg masy ciała raz dziennie.
Dawkowanie wspomagające leczenie:
(zwierzęta w stanie deficytu energetycznego)
1 tuba / 15 kg masy ciała raz dziennie.