Polisept® Vet H

POLISEPT® VET H
Hydrocolloid Wound Dressing

jest sterylnym opatrunkiem bezpośrednim zawierającym warstwę hydrokoloidową osłoniętą półprzepuszczalną folią. Opatrunek zapewnia izolację rany oraz stwarza i utrzymuje zrównoważone, wilgotne środowisko, idealne dla procesów ziarninowania i naskórkowania.

POLISEPT® VET H Hydrocolloid Wound Dressing - sterylny opatrunek bezpośredni, zawierający warstwę hydrokoloidową osłoniętą półprzepuszczalną folią

SPOSÓB DZIAŁANIA

W kontakcie z wysiękiem z rany, warstwa hydrokoloidowa opatrunku zwiększa swoją objętość, formując miękki żółtawy żel, pod którym zachodzi proces gojenia. W momencie zmiany opatrunku daje się on łatwo bez urazowo i bez bólowo usunąć.

 

WSKAZANIA

  • płytkie rany z żółtą, rozpływną tkanką martwiczą
  • rany w fazie ziarninowania i wczesnej fazie naskórkowania
  • odleżyny
  • rany przewlekłe trudno gojące się

Poziom wysięku z rany: średni lub niewielki.

 

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

1

Ranę przemyć płynem Polisept® Vet Wound Irrigation lub Polisept® Vet Spray, jeśli zachodzi taka konieczność (w przypadku martwicy, jej warstwy powinny być usunięte przed zastosowaniem opatrunku).

 

2

Osuszyć skórę otaczającą ranę.

 

3

Dobrać rozmiar opatrunku w taki sposób, aby pokrył całą powierzchnię rany. Należy pozostawić dodatkowy 2-3 cm margines (jeśli zachodzi konieczności
przykrycia rany o dużej powierzchni można nałożyć kilka zachodzących na siebie opatrunków).

 

4

Położyć opatrunek POLISEPT® VET H bezpośrednio na powierzchnię rany i delikatnie docisnąć krawędzie opatrunku.

 

Sposób użycia - POLISEPT® VET H Hydrocolloid Wound Dressing