Polisept® Vet wound irrigation

POLISEPT® VET
WOUND IRRIGATION

Izotoniczny preparat w postaci płynu do przemywania wszelkiego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska rany do dalszego postępowania leczniczego.

Polisept® Vet Wound Irrigation jest nowoczesnym preparatem stosowanym w pielęgnacji i wspomaganiu leczenia ran u zwierząt.

Polisept® Vet Wound Irrigation zawiera dwie synergicznie działające substancje czynne w izoosmotycznym płynie Ringera

 • Poliheksanidyna (PHMB): biguanidowy środek o szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom patogennym
 • Betaina (tenzyd): łagodnie działająca substancja powierzchniowo czynna skutecznie usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY

Wskazania i sposób stosowaniaWłaściwości Kompatybilność ze schematem “Time”

WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA

Polisept® Vet Wound Irrigation stosuje się wspomagająco w leczeniu:

 • Ran chirurgicznych
 • Ran ostrych jałowych i zakażonych (w tym z zachyłkami i kieszonkami)
 • Ran przewlekłych (odleżyny, owrzodzenia) w tym ran zainfekowanych
 • Miejscowych oparzeń I-go i II-go stopnia
 • Odleżyn, ropni i owrzodzeń

oraz:

 • Śród-operacyjnej ochrony rany
 • Usuwania przyschniętych opatrunków

 

SPOSÓB UŻYCIA:

 

1

Bezpośrednia aplikacja na ranę, irygacja ran.
Rany można przepłukiwać polewając je płynem bezpośrednio z opakowania (rys. 1) lub za pomocą strzykawki z kaniulą lub odpowiednio grubą igłą. W przypadku ran gryzionych i szarpanych lub przy obecności zachyłków i kieszonek należy zapewnić odpływ płynu z rany. Płynu nie wprowadzać do rany pod dużym ciśnieniem. Zaleca się, szczególnie w postępowaniu z ranami przewlekłymi, ogrzanie płynu do temperatury zbliżonej do fizjologicznej temperatury ciała (nie stosować zimnego, wyjętego z lodówki płynu). Przy dalszym postępowaniu tj. stosowaniu kolejnych innych preparatów, ranę należy osuszyć np. jałowym gazikiem.

 

 

2

Stosowanie zwilżonych kompresów.
Zwilżony, ogrzanym płynem kompres przyłożyć do rany, delikatnie docisnąć i pozostawić na 10-15 minut. Przymoczki przygotowywać nawilżając kompresy lub jałowa gazę w proporcji 10 ml. płynu na 10X10 cm2 gazy/kompresu (rys. 2, 2a). Metoda ta zalecana jest szczególnie w postępowaniu z przewlekłymi, zainfekowanymi ranami dla efektywnego usunięcia biofilmu bakteryjnego. W podobny sposób można przygotować opatrunek, który należy zmieniać z częstotliwością odpowiednią do charakteru

 

 

 

3

Przecieranie ran.
Martwe tkanki, zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne można również usuwać delikatnie przecierając powierzchnię rany gazikiem lub kompresem obficie nasączonym ogrzanym płynem (rys. 3).

 

 

 

4

Usuwanie przyschniętych opatrunków.
Przyschnięty opatrunek intensywnie zwilżyć ogrzanym płynem (rys. 4), odczekać do momentu gdy opatrunek będzie można delikatnie usunąć w taki sposób, aby nie uszkodzić rany. Po zdjęciu opatrunku ranę można przykryć nawilżonym kompresem i pozostawić go (rys. 4a) na 10-15 minut w celu lepszego oczyszczenia rany z ewentualnych pozostałości organicznych.

 

WŁAŚCIWOŚCI

POLISEPT® VET WOUND IRRIGATION:

1

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne

2

Dokładnie penetruje i oczyszcza kieszonki i zachyłki ran (rany kąsane i szarpane).

3

Skutecznie usuwa powstały biofilm bakteryjny

4

Skutecznie zapobiega powstawaniu biofilmu bakteryjnego

5

Eliminuje lub znacznie ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji wywoływanej transmisją drobnoustrojów z rany na sąsiadujące tkanki.

 

 

 

6

Wykazuje doskonałą tolerancję tkankową (bardzo niska toksyczność komórkowa, brak działania alergizującego)

7

Przyśpiesza gojenie rany, posiada szerokie spektrum zastosowania („TIME”, Lawaseptyka)

8

Doskonale wpisuje się w schemat „T I M E” postępowania z ranami

9

Pozwala na skuteczne i bezinwazyjne usuwanie opatrunków

 

 

 

 

Unikalne właściwości Polisept® Vet Wound Irrigation wynikają z synergicznego działania głównych substancji czynnych, czynnika przeciwbakteryjnego i tenzydu zawartych w roztworze Ringera.

 

 


Czynnik przeciwbakteryjny Poliheksanidyna (PHMB)

 • szerokie spektrum przeciwbakteryjne :
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes w tym wysoka skuteczność w stosunku do MRSA (szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę)
 • aktywność przeciwgrzybicza: min. Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes
 • brak rozwoju oporności drobnoustrojów
 • właściwości przeciwzapalne
 • Indeks Biozgodności B>1 (wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i niewielka cytotoksyczność)
 • brak działania alergizującego (indeks 1:10 000)

 

Mechanizm działania PHMB.

Poliheksanidyna wykazuje powinowactwo do błon komórkowych drobnoustrojów. Wchodząc w reakcje z białkami błon komórkowych neutralizuje ich system odporności i wnika do wnętrza komórki bakteryjnej. Następnie łączy się z białkami błon cytoplazmatycznych doprowadzając do utraty jonów Mg i Ca, czego konsekwencją jest przerwanie ciągłości błon cytoplazmatycznych komórki bakteryjnej. Na tym etapie działania PHMB, proces jest nieodwracalny i doprowadza do śmierci komórki bakteryjnej na skutek utraty istotnych elementów morfotycznych.

Ze względu na swoje szerokie i specyficzne właściwości, PHMB rekomendowana jest jako środek z wyboru w postępowaniu z trudno gojącymi się ranami przewlekłymi.

 


 

 

Betaina (Tenzyd)

 • łagodnie działająca substancją powierzchniowo czynna
 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY
 • skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne z obrębu rany
 • bardzo dobra tolerancja skórna
 • nie wykazuje działania wysuszającego na skórę i błony śluzowe

 

Mechanizm działania Betainy.

Betaina jest łagodnie działającą substancją powierzchniowo czynną, niezwykle efektywną w irygacji rany. Mechanizm działania betainy polega na obniżeniu napięcia powierzchniowego fazy płynnej, co doprowadza do oddzielania się od podłoża substancji organicznych ( drobnoustroje, tkanki nekrotyczne itp.), jak i nieorganicznych. Jednocześnie zapobiega ponownemu łączeniu się oderwanych elementów w agregaty lub ponownemu przyczepianiu się drobnoustrojów do podłoża rany, tym samym efektywnie wpływa na wypłukiwanie wszelkich „zanieczyszczeń” z rany. Szczególną właściwością betainy jest zdolność do niszczenia integralności BIOFILMU bakteryjnego w obrębie rany i tym samym eksponowanie drobnoustrojów na działanie min. antybiotyków. Biofilm bakteryjny stanowi istotną przeszkodę w leczeniu ran przewlekłych (stwierdzany jest w ponad 60% ran przewlekłych) oraz ran ostrych w pierwszych godzinach postępowania leczniczego.

 


 

 

Roztwór Ringera

 • bardzo dobrze tolerowany przez tkanki, znacznie lepiej niż tradycyjny fizjologiczny roztwór

 

 

 • ze względu na faktycznie izoosmotyczny charakter wieloelektrolitowego Roztworu Ringera jego zastosowanie zapobiega podrażnieniom w obrębie rany oraz obrzękom skóry w okolicy

 


 

 

KOMPATYBILNOŚĆ Z TIME

Płyn Polisept® Vet Wound Irrigation jest preparatem dającym doskonale efekty w postępowaniu z ranami, prowadzonym w ramach schematu TIME. Może być stosowany na wszystkich etapach postępowania wg. TIME. Najlepiej jednak wpisuje się w punkty T i I schematu.

Szczególne zastosowanie znajduje w lawaseptyce, do irygacji ran w ramach protokołu BBWC schematu TIME.