Úvod

POLISEPT® VET
WOUND IRRIGATION

Izotonický roztok pre zvlhčovanie všetkých typov rán a prípravu ložiska rany k ďalšej liečbe

Polisept® Vet Wound Irrigation jenovodobý preparát využívaný pri starostlivosti a podpore liečby rán u zvierat.

Polisept® Vet Wound Irrigation obsahuje dve synergicky účinné látky suspendované v Ringerovom roztoku.

 • Polyhexanid biguanid: antibakteriálna látka so širokým antimikrobiálnym spektrom
 • Betaín (tenzid): jemná povrchovo aktívna látka, účinne odstraňujúca mechanické nečistoty a biologické kontaminanty, vrátane BAKTERIÁLNEHO BIOFILMU

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIAVLASTNOSTI
KOMPATIBILNOSŤ SO SCHÉMOU „TIME”

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIA

Polisept® Vet Wound Irrigation sa používa na podporu pri liečbe:

 • Operačných rán
 • Akútnych rán infikovaných aj sterilných (vrátane diverticulov)
 • Chronických rán (preležaniny, vredy) vrátane infikovaných
 • Lokálnych popálenín I. a II. stupňa
 • Preležanín, abscesov a vredov

a v rámci:

 • Intraoperačnej ochrany rany
 • Odstránenia suchých obväzov

 

SPÔSOB POUŽITIA:

 

1

 
Priama aplikácia na ranu, zvlhčenie rany.
Rana môže byť preplachovaná tekutinou priamo z tuby (obr. 1) alebo pomocou injekčnej striekačky s kanylou alebo vhodne hrubou ihlou. V prípade hryzných a tržných rán alebo pri výskyte diverticulov je potrebné zabezpečiť odtok tekutiny. Tekutina sa neaplikuje na ranu pod vysokým tlakom. Obzvlášť v prípade ošetrovania chronických rán sa odporúča prispôsobiť teplotu tekutiny fyziologickej teplote tela (neaplikovať studenú tekutinu priamo po vybraní z chladničky). Pri ďalšom ošetrení rany tzn. použití ďalších preparátov, je potrebné ranu osušiť napr. sterilnou gázou.

 

 

2

 
Používanie navlhčených obkladov.
Tekutinou navlhčený obklad je potrebné priložiť na ranu, jemne pritlačiť a ponechať okolo 10-15 min. Takýto obklad sa pripravuje navlhčením obkladu alebo sterilnej gázy v pomere 10 ml tekutiny na 10×10 cm2gázy/obkladu (obr. 2, 2a). Táto metóda sa odporúča obzvlášť v prípade ošetrovania chronických, infikovaných rán pre efektívnejšie odstránenie bakteriálneho biofilmu. Rovnakým spôsobom môže byť pripravený obväz, ktorý je potrebné meniť v závislosti od charakteru rany.

 

 

 

3

 
Pretieranie rán.
Mŕtve tkanivá, mechanické a biologické nečistoty je možné odstrániťjemne pretierajúc povrch rany gázou alebo obkladom, navlhčenými tekutinou (obr. 3).

 

 

 

4

 
Odstránenie suchých obväzov.
Prilepený suchý obväz je potrebné intenzívne navlhčiť ohriatou tekutinou (obr. 4) a počkať do momentu, kedy ho bude možné jemne odstrániť takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu rany. Po odstránení obväzu je možné prekryť ranu navlhčeným obkladom (obr. 4a) a ponechať obklad na rane 10-15 minút, za účelom lepšieho očistenia rany od eventuálnych organických zvyškov.

 

VLASTNOSTI

POLISEPT® VET WOUND IRRIGATION:

1

Účinne odstraňuje mechanické a biologické nečistoty

2

Dôkladne preniká a čistí diverticuly rán (hryzné a tržné rany)

3

Účinne odstraňuje vytvorený bakteriálny biofilm

4

Účinne bráni tvorbe bakteriálneho biofilmu

5

Eliminuje a ohraničuje riziko šírenia infekcie, vyvolanej transmisiou mikroorganizmov z rany do okolitých tkanív

 

 

 

6

Vykazuje vynikajúcu toleranciu tkaniva (veľmi nízka bunková toxicita, hypoalergický)

7

Urýchľuje hojenie rán, má široký rozsah použitia („TIME”, lavaseptiká)

8

Dokonale zapadá do schémy „TIME” postupu pri liečbe rán

9

Umožňuje efektívne a neinvazívne odstránenie obväzov

 

 

 

 

Unikátne vlastnosti Polisept® Vet Wound Irrigation wsú výsledkom synergického pôsobeniadvoch hlavných aktívnych látok – antibakteriálneho činidla a tenzidu, obsiahnutých v Ringerovom roztoku.

 

 


Antibakteriálne činidlo Polyhexanid

 • Široké antimikrobiálne spektrum :
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes vrátane vysokej účinnosti proti MRSA (methicillin rezistentné kmene Staphylococcus aureus)
 • Antimykotická aktivita: Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes a ďalšie
 • Nespôsobuje vznik antimikrobiálnej rezistencie
 • Protizápalové vlastnosti
 • Veľmi priaznivý biokompatibilný index B>1 (vysoká antimikrobiálna aktivita a nízka cytotoxicita )
 • Hypoalergénny (index 1:10 000 )

 

Systém pôsobenia Polyhexanidu.

Polyhexanid sa vyznačuje afinitou k bunkovým membránam mikroorganizmov. Reagujúc s bielkovinamibunkových membrán, neutralizuje ich imunitný systém a preniká do bakteriálnej bunky. Následne sa spája s bielkovinami plazmatických membrán, čo vedie k úbytku iónov Mg a Ca, v dôsledku čoho dochádza k narušeniu celistvosti plazmatických membrán bakteriálnej bunky. V tejto etape pôsobenia polyhexanidu nastupuje nezvratný proces, pričom dochádza k zániku bakteriálnej bunky, v dôsledku zániku dôležitých krvných elementov.

V súvislosti so svojim širokým spektrom pôsobenia a špecifickými vlastnosťami je polyhexanid odporúčaný ako prostriedok pri ošetrovaniu ťažko sa hojacich, chronických rán.

 


 

 

Betaín (tenzid)

 • Mierne povrchovo aktívna látka
 • Účinne odstraňuje biologické znečistenie, vrátane BAKTERIÁLNEHO BIOFILMU
 • Účinne odstraňuje mechanické nečistoty z okolia rany
 • Vysoká tolerancia tkaniva
 • Nevysušuje kožu ani sliznice

 

Systém pôsobenia tenzidu betaín.

Betaín jemierne povrchovo aktívna látka, veľmi efektívna pri hydratácii rany.
Systém pôsobenia betaínu spočíva v zníženiu povrchového napätia tekutej fázy, čo vedie k oddeľovaniu sa organických substancií (mikroorganizmov, odumretých tkanív) a neorganických substancií od podložia. Zároveň bráni opätovnému spájaniu sa oddelených elementov do agregátov alebo opätovnému prichyteniu sa mikroorganizmov k podložiu rany. V dôsledku toho efektívne vplýva na vyplavovanie všetkých „nečistôt“ z rany. Osobitnou vlastnosťou betaínu je schopnosť narúšania celistvosti bakteriálneho BIOFILMU v rane a v dôsledku toho vystavovanie mikroorganizmov na pôsobenie napr. antibiotík. Bakteriálny biofilm tvorí významnú prekážku pri hojení chronických rán (bol zidentifikovaný u viac ako 60 % chronických rán) a taktiež akútnych rán v prvých hodinách liečby.

 


 

 

Ringerov roztok

 • Veľmi dobre tolerovaný tkanivom, oveľa lepšie ako fyziologický soľný roztok.

 

 

 • Vzhľadom na jeho iso-osmotické vlastnosti a elektrolytové zloženie, aplikácia Ringerovho roztoku bráni dráždeniu rany a opuchu kože v okolí rany.

 


 

 

 

 

KOMPATIBILNOSŤ S TIME

Tekutý Polisept® Vet Wound Irrigation je preparát vyznačujúci sa dokonalými efektami v ošetrovaniu rán v rámci schémy TIME. Môže byť aplikovaný vo všetkých etapách liečby podľa schémy TIME, najčastejšie sa využíva v bodoch T a I.

Zohráva významnú úlohu ako lavaseptikum, pri zvlhčovaní rán v rámci protokolu BBWC schémy TIME.

 

 

 

 

 

POLISEPT® VET
WOUND GEL

Aktívny obväz vo forme hydro-koloidného gélu na zlepšenie hojenia všetkých druhov rán.

Polisept® Vet Wound Gel je novodobý preparát, používaný k ošetrovaniu a podporovaniu liečby rán u zvierat.

Polisept® Vet Wound Gel obsahuje dve synergicky účinné látky vo forme hydro-koloidného gélu:

 • Polyhexanid biguanid, (PHMB): antibakteriálna látka so širokým antimikrobiálnym spektrom
 • Betaín, (tenzid): jemná povrchovo aktívna látka, účinne odstraňujúca mechanické nečistoty a biologické kontaminanty, vrátane BAKTERIÁLNEHO BIOFILMU.

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIAVLASTNOSTI
KOMPATIBILNOSŤ SO SCHÉMOU „TIME”

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIA

Polisept® Vet Wound Gel sa používa na podporu liečby:

 • Operačných rán
 • Akútnych rán infikovaných a sterilných
 • Chronických rán (preležaniny, vredy rôzneho pôvodu
 • Rán so suchou alebo epidermálnou nekrózou
 • Povrchových a hlbokých rán (tržné, alebo spôsobené pohryzením, vrátane diverticulov )
 • Popálenín I. a II. stupňa

 

SPÔSOB POUŽITIA:

 

 

1

 
Pred aplikáciou gélu sa odporúča dôkladné očistenie a dekontaminácia rany pomocou roztoku pre zvlhčovanie rán Polisept® Vet wound gel (v závislosti od druhu a stavu rany) alebo, pokiaľ je to nutné, operačné ošetrenie rany. Odstránenie mechanických a biologických nečistôt a dekontaminácia rany, spolu s odstránením bakteriálneho biofilmu, vytvorí podmienky vhodné pre ďalšie liečenie. Premývajúc rany je nutné zabezpečiť odtok tekutiny. Gél sa aplikuje na osušené rany. V prípade silnej infekcie rany je nutné použiť vhodný antiseptický prípravok.

 

 

2

 
Aplikácia gélu.
Gél vytlačíme z tuby a nanesieme tenkú vrstvu (3 – 5 mm) priamo na ranu (obr.2).
Gél môžeme na ranu naniesť taktiež pomocou sterilnej špachtle (obr. 3, 3a)
V prípade hlbokých rán, vyplníme gélom 2/3 hĺbky rany, tak aby gél nepresahoval povrch kože pri okrajoch rany.
Ranu prikryjeme sekundárnym obväzom (v prípade každodennej aplikácie gélu na ranu nemusí byť použitý sekundárny obväz, ale je nutné zabezpečiť ranu pred oblizovaním zo strany zvieraťa).

 

 

 

 

 

3

 
Sekundárne obväzy.
Môžu byť požívané rôzne druhy sekundárnych obväzov.
Gázy, obklady a iné ľahko vstrebávajúce obväzové materiály je nutné taktiež nasýtiť preparátom (obr. 4)

 

 

 

 

 

4

 
Zmena obväzu.
To, ako často meníme obväz, záleží od spôsobu ošetrovania, charakteru a stavu rany. Gél môže byť aplikovaný každý deň (rys. 5) alebo ponechaný v rane do 3 dní. Pri výmene obväzu je nutné zbytky gélu opatrne premyť (tak aby sme nepoškodili ranu) roztokom pre zvlhčovanie rán Polisept® Vet Wound Gel (obr. 5, 6, 6a) v závislosti od stavu rany.

 

VLASTNOSTI

POLISEPT® VET WOUND GEL:

1

Urýchľuje a zjednodušuje proces hojenia rán

2

Poskytuje optimálnu rovnováhu vody v rane

3

Odstraňuje biologické nečistoty (produkty metabolizmu, toxíny, atď .)

4

Chráni ranu pred vonkajšou infekciou a zároveň zabezpečuje optimálnu výmenu plynov

 

 

 

5

Bráni tvorbe bakteriálneho biofilmu

6

Urýchľuje proces angiogenézy v rane

7

Dokonale zapadá do schémy TIME postupu v priebehu liečby rán

 

 

POLISEPT® VET WOUND GEL:

 • Efektívne zvlhčuje ranu a reguluje výmenu vody a plynov v rane
 • Adsorbuje transudát z rany
 • Účinne odstraňuje neorganické, machanické a ogranické nečistoty, odumreté tkanivá, fibrínové vlákna, krvné zrazeniny

 

Unikátne vlastnosti Polisept® Vet Wound Gel vynikajú z synergického pôsobenia hlavných účinných látok, antibakteriálnej látky a tenzidu, obsiahnutých v hydro-koloidnom géle.

 

 

 

 


Antibakteriálne činidlo Polyhexanid:

 • Široké antimikrobiálne spektrum :
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes vrátane vysokej účinnosti proti MRSA (methicillin rezistentné kmene Staphylococcus aureus)
 • Antimykotická aktivita: Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes a ďalšie
 • Nespôsobuje vznik antimikrobiálnej rezistencie
 • Protizápalové vlastnosti
 • Veľmi priaznivý biokompatibilný index B>1 (vysoká antimikrobiálna aktivita a nízka cytotoxicita )
 • Hypoalergénny (index 1:10 000 )

 

Systém pôsobenia Polyhexanidu.

Polyhexanid sa vyznačuje afinitou k bunkovým membránam mikroorganizmov. Reagujúc s bielkovinamibunkových membrán, neutralizuje ich imunitný systém a preniká do bakteriálnej bunky. Následne sa spája s bielkovinami plazmatických membrán, čo vedie k úbytku iónov Mg a Ca, v dôsledku čoho dochádza k narušeniu celistvosti plazmatických membrán bakteriálnej bunky. V tejto etape pôsobenia Polyhexanidu nastupuje nezvratný proces, pričom dochádza k zániku bakteriálnej bunky, v dôsledku zániku dôležitých krvných elementov.

V súvislosti so svojim širokým spektrom pôsobenia a špecifickými vlastnosťami je Polyhexanid odporúčaný ako prostriedok pri ošetrovaniu ťažko sa hojacich, chronických rán.

 


 

 

Betaín (tenzid)

 • Mierne povrchovo aktívna látka
 • Účinne odstraňuje biologické znečistenie, vrátane BAKTERIÁLNEHO BIOFILMU
 • Účinne odstraňuje mechanické nečistoty z okolia rany
 • Vysoká tolerancia tkaniva
 • Nevysušuje kožu ani sliznice

 

Systém pôsobenia tenzidu betaín.

Betaín jemierne povrchovo aktívna látka, veľmi efektívna pri hydratácii rany.
Systém pôsobenia betaínu spočíva v zníženiu povrchového napätia tekutej fázy, čo vedie k oddeľovaniu sa organických substancií (mikroorganizmov, odumretých tkanív) a neorganických substancií od podložia. Zároveň bráni opätovnému spájaniu sa oddelených elementov do agregátov alebo opätovnému prichyteniu sa mikroorganizmov k podložiu rany. V dôsledku toho efektívne vplýva na vyplavovanie všetkých „nečistôt“ z rany. Osobitnou vlastnosťou betaínu je schopnosť narúšania celistvosti bakteriálneho BIOFILMU v rane a v dôsledku toho vystavovanie mikroorganizmov na pôsobenie napr. antibiotík. Bakteriálny biofilm tvorí významnú prekážku pri hojení chronických rán (bol zidentifikovaný u viac ako 60 % chronických rán) a taktiež akútnych rán v prvých hodinách liečby.

 


 

 

Hydro-koloidný gél
Zabezpečuje rane optimálne vlhkostné podmienky – udržiava optimálnu vlhkosť v rane

 

 • Hydratujepríliš suché rany
 • Odstraňuje prebytočný sekrét v príliš vlhkých ranách

 

 

 • Chráni ranu vytvárajúc antibakteriálnu bariéru
 • Vysoká tolerancia tkaniva

 


 

 

 

 

KOMPATIBILNOSŤ S TIME

Tekutý Polisept® Vet Wound Gel je preparát vyznačujúci sa dokonalými efektami v ošetrovaniu rán, spĺňajúci požiadavky opísané v bodoch M a E schémy TIME.

 

 

 

 

POLISEPT® VET
SPRAY

je prípravok pre antiseptické ošetrovanie rán, slizníc a poškodenej pokožky

Polisept® Vet Spray je produkt určený pre zvieratá.

Indikácie a spôsob použitia Vlastnosti

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIA

Polisept® Vet Spray je prípravok pre antiseptické ošetrovanie rán, slizníc a poškodenej pokožky:

 • na umývanie a dezinfekciu infikovaných rán, abscesov, vredov, rán po uhryznutí, poranení
 • na ochranu rany pred infekciou
 • na ošetrovanie a zabezpečenie chirurgických rán
 • na ošetrovanie rán po operácii vrátane chirurgických stehov
 • na ošetrovanie popálenín I. a II. stupňa
 • na každodennú starostlivosť o chirurgické alebo traumatické rany, ako aj
 • na neinvazívne odstraňovanie prilepených obväzov

 

SPÔSOB POUŽITIA:

 

1

Roztok aplikujte na ranu a okolité tkanivá priamo z obalu opakovaným (podľa potreby) stlačením aplikátora. V prípade rán po uhryznutí uistite sa, že roztok má možnosť odtiecť z rany. V závislosti od stavu rany postup opakujte niekoľkokrát denne (2-4 krát).
Pre každodennú hygienu a starostlivosť o pooperačné rany a chirurgické stehy aplikujte roztok priamo na ranu. Postup opakujte niekoľkokrát denne.

 

 

 

 

 

 

2

Použitie navlhčených obkladov.
Zvlhčený obklad priložte na ranu, jemne zatlačte a nechajte 10-15 minút. Táto metóda sa odporúča najmä pri chronických infikovaných ranách pre efektívne odstránenie bakteriálneho biofilmu.

 

 

 

3

Odstránenie suchých a prilepených obväzov na rane.
Obväz prilepený k rane intenzívne navlhčíte zohriatym (na laboratórnu teplotu) roztokom Polisept® Vet Spray. Počkajte až sa obväz bude môcť opatrne odstrániť tak, aby nedošlo k poškodeniu rany (zvyčajne obväz môže byť ľahko odstránený po niekoľkých minútach).

 

 

VLASTNOSTI

 

POLISEPT® VET Spray

Špecifické vlastnosti roztoku Polisept® Vet Spray vyplývajú z kombinácie synergicky pôsobiacich účinných látok: Polihexanidynu (PHMB), ktorá má antimikrobiálny účinok a povrchovo aktívnej látky – betainy. Účinne uľahčuje odstraňovanie každého typu mechanických a biologických kontaminantov vrátane bakteriálneho biofilmu.

 

 

 


 

 

POLISEPT® VET AL
Alginate Wound Dressing

je sterilný obväz priamo vo forme plochých diskov obsahujúcich alginát vápenatý.

ÚČINOK / INDIKÁCIE POUŽITIE

ÚČINOK

Alginát vápenatý má vysoké absorpčné vlastnosti. Vlákna alginátu reagujú so sekrétom rany a vytvárajú jemný gél, ktorý vypĺňa ložisko rany. Výsledný gél vytvára ideálne podmienky pre hojenie rán a optimálny odvod vlhkosti zodpovedný za zlepšenie granulácie a epitelizácie, poskytuje tepelnú a mechanickú izoláciu, vďaka čomu chráni ranu pred infikovaním zvonku, neobmedzujúc pritom výmenu plynov.

 

INDIKÁCIE

POLISEPT® VET AL je absorpčný obväz, ktorý môže byť použitý na plytké aj hlboké
rany, vrátane prenikajúcich rán.
Množstvo sekrétu: Obväz je určený na rany s miernym až značným množstvom sekrétu.

 

POUŽITIE

 

 

1

Umyte ranu kvapalinou Polisept® Vet Wound Irrigation alebo Polisept® Vet Spray

 

2

Osušte kožu v okolí rany, ale mierne navlhčite samotné ložisko rany.

 

3

Správne vyberte veľkosť obväzu tak, aby pokryl celý povrch rany. Mal by sa ponechať dodatočný okraj okolo rany 2 cm.

 

4

Umiestnite obväz POLISEPT® VET AL priamo na ranu.
V prípade hlbokých rán ich môžete vyplniť vhodne zostrihaným množstvom obväzu.

 

5

Na obväz priložte ďalší vonkajší obväz (bandáž alebo náplasť).
Používajte obväz, kým množstvo sekrécie bude minimálne alebo rana prestane exsudovať.

 

POUŽITIE - POLISEPT® VET AL Alginate Wound Dressing

POLISEPT® VET AL/AG
Silver Alginate Wound Dressing

je sterilný obväz priamo vo forme plochých diskov, obsahujúcich alginát vápenatý a obohatený iónmi striebra.

ÚČINOK / INDIKÁCIE POUŽITIE

ÚČINOK

Alginát vápenatý má vysoké absorpčné vlastnosti, a ióny striebra antimikrobiálne vlastnosti. Vlákna alginátu reagujú so sekrétom rany a vytvárajú gél, ktorý vypĺňa ložisko rany, zároveň do rany sú uvoľňované ióny striebra, ktoré pôsobia baktericídne. Výsledný gél vytvára ideálne podmienky pre hojenie rán a optimálny odvod vlhkosti zodpovedný za zlepšenie granulácie a epitelizácie, poskytuje tepelnú a mechanickú izoláciu, vďaka čomu chráni ranu pred vystavením vonkajšiemu prostrediu, neobmedzujúc pri tom výmenu plynov. Ióny striebra účinkujú proti infekcii v rane, a zabraňujú infikovaniu rany zvonka.

 

INDIKÁCIE

POLISEPT® VET AL/AG je obväz, ktorý má absorpčné a aseptické vlastnosti. Je určený na plytké a hlboké rany (vrátane prenikajúcich), infikované aj čisté.
Množstvo sekrétu: Obväz je určený na rany s miernym až značným množstvom sekrétu.

 

POUŽITIE

 

 

1

Umyte ranu kvapalinou Polisept® Vet Wound Irrigation alebo Polisept® Vet Spray

 

2

Osušte kožu v okolí rany, ale mierne navlhčite samotné ložisko rany.

 

3

Správne vyberte veľkosť obväzu tak, aby pokryl celý povrch rany. Mal by tvoriť 2 cm okraj okolo rany.

 

4

Umiestnite obväz POLISEPT® VET AL/AG priamo na ranu. V prípade hlbokých rán ich môžete vyplniť vhodne zostrihaným množstvom obväzu.

 

5

Na obväz POLISEPT® VET AL/AG priložte ďalší vonkajší obväz (bandáž alebo náplasť).
V počiatočnej fáze liečby infikovaných rán mali by ste meniť obväz POLISEPT® VET AL/AG každý deň, potom v závislosti od pokroku v odstraňovaní infekcie. Používajte, kým množstvo sekrécie bude minimálne alebo rana prestane exsudovať.

 

POUŽITIE - POLISEPT® VET AL/AG Silver Alginate Wound Dressing

POLISEPT® VET H
Hydrocolloid Wound Dressing

je priamy sterilný obväz obsahujúci vrstvu hydrokoloidu krytého polopriepustnou fóliou. Obväz izoluje ranu, vytvára a udržuje vyvážené, vlhké prostredie ideálne pre granulačné a epitelizačné procesy.

ÚČINOK / INDIKÁCIE POUŽITIE

ÚČINOK

Pri kontakte so sekrétom rany hydrokoloidný obväz zväčší svoj objem, vytvárajúc žltý a mäkký gél, ktorý napomáha hojeniu. Obväz možno ľahko odstrániť z rany.

 

INDIKÁCIE

 • plytké rany so žltým, plynulým nekrotickým tkanivom
 • rany vo fáze granulácie a počiatočnej fáze epitelizácie
 • preležaniny
 • chronické rany charakteristické stagnáciou hojenia

Množstvo sekrétu: Obväz je určený na rany s miernym a malým množstvom sekrétu.

 

POUŽITIE

 

 

1

Ranu opláchnite kvapalinou Polisept® Vet Wound Irrigation alebo Polisept® Vet Spray (v prípade nekrózy, odumretá oblasť tkaniva by mala byť odstránená pred použitím obväzu).

 

2

Osušte kožu okolo rany.

 

3

Vyberte veľkosť obväzu takým spôsobom, aby pokryl celý povrch rany. Mal by sa ponechať dodatočný okraj okolo rany 2-3 cm (v prípade, že je potrebné
pokryť ranu s veľkou plochou, môžete použiť niekoľko prekrývajúcich sa obväzov).

 

4

Umiestnite obväz POLISEPT® VET H priamo na povrch rany a jemne stlačte okraje obväzu.

 

POUŽITIE - POLISEPT® VET H Hydrocolloid Wound Dressing
POLISEPT VET Recovery

POLISEPT® VET Recovery

Nedostatok energie? Oslabenie po úrazoch a chirurgických zákrokoch?
Výrobok dopĺňa energetické látky, ktoré zlepšujú fyzickú kondíciu zvierat.

ÚČINOK / INDIKÁCIE POUŽITIE

ÚČINOK

Doplnok stravy Polisept® Vet Recovery je určený preventívne a na posilnenie pre zvieratá oslabené napríklad po komplikovaných chirurgických zákrokoch, úrazoch, v období rekonvalescencie po zhubných ochoreniach a športové alebo ťažko pracujúce zvieratá, ktorým je nutné dopĺňať ľahko vstrebateľné energetické látky s dlhodobým účinkom.

Glukóza pokrýva približne 60 % energetických nárokov a je hlavným a takmer jediným zdrojom energie pre centrálny nervový systém. Podávanie náležite skomponovaného cukrového sirupu, obsahujúceho ľahko vstrebateľné monosacharidy (glukóza, fruktóza), v stave energetického deficitu umožňuje rýchle a efektívne doplnenie nevyhnutnej energie potrebnej na udržanie ohrozených metabolických procesov.

Obsiahnutá sacharóza, ktorá je disacharidom zloženým z jednej molekuly glukózy a jednej fruktózy, zaisťuje predlžený účinok a regeneráciu spotrebovanej zásobnej energie.

POUŽITIE

Prípravok podávajte priamo do tlamy.

Denná dávka: 1 plná tuba

Preventívne dávkovanie:
(športové, ťažko pracujúce zvieratá)
1 tuba/25 kg telesnej hmotnosti raz denne
Dávkovanie podporujúce liečbu:
(zvieratá v stave energetického deficitu)
1 tuba/15 kg telesnej hmotnosti raz denne