Polisept® Vet wound irrigation

POLISEPT® VET
WOUND IRRIGATION

Izotonický roztok pre zvlhčovanie všetkých typov rán a prípravu ložiska rany k ďalšej liečbe.

Polisept® Vet Wound Irrigation jenovodobý preparát využívaný pri starostlivosti a podpore liečby rán u zvierat.

Polisept® Vet Wound Irrigation obsahuje dve synergicky účinné látky suspendované v Ringerovom roztoku.

 • Polyhexanid biguanid: antibakteriálna látka so širokým antimikrobiálnym spektrom
 • Betaín (tenzid): jemná povrchovo aktívna látka, účinne odstraňujúca mechanické nečistoty a biologické kontaminanty, vrátane BAKTERIÁLNEHO BIOFILMU

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIAVLASTNOSTI KOMPATIBILNOSŤ SO SCHÉMOU „TIME”

INDIKÁCIE A SPÔSOB POUŽITIA

Polisept® Vet Wound Irrigation sa používa na podporu pri liečbe:

 • Operačných rán
 • Akútnych rán infikovaných aj sterilných (vrátane diverticulov)
 • Chronických rán (preležaniny, vredy) vrátane infikovaných
 • Lokálnych popálenín I. a II. stupňa
 • Preležanín, abscesov a vredov

a v rámci:

 • Intraoperačnej ochrany rany
 • Odstránenia suchých obväzov

 

SPÔSOB POUŽITIA:

 

1

Priama aplikácia na ranu, zvlhčenie rany
Rana môže byť preplachovaná tekutinou priamo z tuby (obr. 1) alebo pomocou injekčnej striekačky s kanylou alebo vhodne hrubou ihlou. V prípade hryzných a tržných rán alebo pri výskyte diverticulov je potrebné zabezpečiť odtok tekutiny. Tekutina sa neaplikuje na ranu pod vysokým tlakom. Obzvlášť v prípade ošetrovania chronických rán sa odporúča prispôsobiť teplotu tekutiny fyziologickej teplote tela (neaplikovať studenú tekutinu priamo po vybraní z chladničky). Pri ďalšom ošetrení rany tzn. použití ďalších preparátov, je potrebné ranu osušiť napr. sterilnou gázou.

 

 

2

Používanie navlhčených obkladov.
Tekutinou navlhčený obklad je potrebné priložiť na ranu, jemne pritlačiť a ponechať okolo 10-15 min. Takýto obklad sa pripravuje navlhčením obkladu alebo sterilnej gázy v pomere 10 ml tekutiny na 10×10 cm2gázy/obkladu (obr. 2, 2a). Táto metóda sa odporúča obzvlášť v prípade ošetrovania chronických, infikovaných rán pre efektívnejšie odstránenie bakteriálneho biofilmu. Rovnakým spôsobom môže byť pripravený obväz, ktorý je potrebné meniť v závislosti od charakteru rany.

 

 

 

3

Pretieranie rán.
Mŕtve tkanivá, mechanické a biologické nečistoty je možné odstrániťjemne pretierajúc povrch rany gázou alebo obkladom, navlhčenými tekutinou (obr. 3).

 

 

 

4

Odstránenie suchých obväzov.
Prilepený suchý obväz je potrebné intenzívne navlhčiť ohriatou tekutinou (obr. 4) a počkať do momentu, kedy ho bude možné jemne odstrániť takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu rany. Po odstránení obväzu je možné prekryť ranu navlhčeným obkladom (obr. 4a) a ponechať obklad na rane 10-15 minút, za účelom lepšieho očistenia rany od eventuálnych organických zvyškov.

 

VLASTNOSTI

POLISEPT® VET WOUND IRRIGATION:

1

Účinne odstraňuje mechanické a biologické nečistoty

2

Dôkladne preniká a čistí diverticuly rán (hryzné a tržné rany)

3

Účinne odstraňuje vytvorený bakteriálny biofilm

4

Účinne bráni tvorbe bakteriálneho biofilmu

5

Eliminuje a ohraničuje riziko šírenia infekcie, vyvolanej transmisiou mikroorganizmov z rany do okolitých tkanív

 

 

 

6

Vykazuje vynikajúcu toleranciu tkaniva (veľmi nízka bunková toxicita, hypoalergický)

7

Urýchľuje hojenie rán, má široký rozsah použitia („TIME”, lavaseptiká)

8

Dokonale zapadá do schémy „TIME” postupu pri liečbe rán

9

Umožňuje efektívne a neinvazívne odstránenie obväzov

 

 

 

 

Unikátne vlastnosti Polisept® Vet Wound Irrigation sú výsledkom synergického pôsobeniadvoch hlavných aktívnych látok – antibakteriálneho činidla a tenzidu, obsiahnutých v Ringerovom roztoku.

 

 


Antibakteriálne činidlo Polyhexanid

 • Široké antimikrobiálne spektrum:
  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes vrátane vysokej účinnosti proti MRSA (methicillin rezistentné kmene Staphylococcus aureus)
 • Antimykotická aktivita: Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes a ďalšie
 • Nespôsobuje vznik antimikrobiálnej rezistencie
 • Protizápalové vlastnosti
 • Veľmi priaznivý biokompatibilný index B>1 (vysoká antimikrobiálna aktivita a nízka cytotoxicita)
 • Hypoalergénny (index 1:10 000 )

 

Systém pôsobenia Polyhexanidu.

Polyhexanid sa vyznačuje afinitou k bunkovým membránam mikroorganizmov. Reagujúc s bielkovinamibunkových membrán, neutralizuje ich imunitný systém a preniká do bakteriálnej bunky. Následne sa spája s bielkovinami plazmatických membrán, čo vedie k úbytku iónov Mg a Ca, v dôsledku čoho dochádza k narušeniu celistvosti plazmatických membrán bakteriálnej bunky. V tejto etape pôsobenia polyhexanidu nastupuje nezvratný proces, pričom dochádza k zániku bakteriálnej bunky, v dôsledku zániku dôležitých krvných elementov.

V súvislosti so svojim širokým spektrom pôsobenia a špecifickými vlastnosťami je polyhexanid odporúčaný ako prostriedok pri ošetrovaniu ťažko sa hojacich, chronických rán.

 


 

 

Betaín (Tenzid)

 • Mierne povrchovo aktívna látka
 • Účinne odstraňuje biologické znečistenie, vrátane BAKTERIÁLNEHO BIOFILMU
 • Účinne odstraňuje mechanické nečistoty z okolia rany
 • Vysoká tolerancia tkaniva
 • Nevysušuje kožu ani sliznice

 

Systém pôsobenia tenzidu betaín.

Betaín jemierne povrchovo aktívna látka, veľmi efektívna pri hydratácii rany. Systém pôsobenia betaínu spočíva v zníženiu povrchového napätia tekutej fázy, čo vedie k oddeľovaniu sa organických substancií (mikroorganizmov, odumretých tkanív) a neorganických substancií od podložia. Zároveň bráni opätovnému spájaniu sa oddelených elementov do agregátov alebo opätovnému prichyteniu sa mikroorganizmov k podložiu rany. V dôsledku toho efektívne vplýva na vyplavovanie všetkých „nečistôt“ z rany. Osobitnou vlastnosťou betaínu je schopnosť narúšania celistvosti bakteriálneho BIOFILMU v rane a v dôsledku toho vystavovanie mikroorganizmov na pôsobenie napr. antibiotík. Bakteriálny biofilm tvorí významnú prekážku pri hojení chronických rán (bol zidentifikovaný u viac ako 60 % chronických rán) a taktiež akútnych rán v prvých hodinách liečby.

 


 

 

Ringerov roztok

 • Veľmi dobre tolerovaný tkanivom, oveľa lepšie ako fyziologický soľný roztok.

 

 

 • Vzhľadom na jeho iso-osmotické vlastnosti a elektrolytové zloženie, aplikácia Ringerovho roztoku bráni dráždeniu rany a opuchu kože v okolí rany.

 


 

 

KOMPATIBILNOSŤ S TIME

Tekutý Polisept® Vet Wound Irrigation je preparát vyznačujúci sa dokonalými efektami v ošetrovaniu rán v rámci schémy TIME. Môže byť aplikovaný vo všetkých etapách liečby podľa schémy TIME, najčastejšie sa využíva v bodoch T a M.

Zohráva významnú úlohu ako lavaseptikum, pri zvlhčovaní rán v rámci protokolu BBWC schémy TIME.